Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2017 Blz. 1  
Jaarstukken 2017 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Leeswijzer Blz. 4  
Leeswijzer Blz. 5  
Algemeen inleidend hoofdstuk Blz. 6  
Inleiding Blz. 7  
Bestuurlijke vernieuwing en samenwerking Blz. 8  
Bestuurlijke vernieuwing en samenwerking Blz. 9  
Veerkrachtige arbeidsmarkt en economische ontwikkeling Blz. 10  
Veerkrachtige arbeidsmarkt en economische ontwikkeling Blz. 11  
Circulaire economie Blz. 12  
Circulaire economie Blz. 13  
Vitaliteit natuur en stedelijke landschappen Blz. 14  
Vitaliteit natuur en stedelijke landschappen Blz. 15  
Verduurzamen landbouw Blz. 16  
Verduurzamen landbouw Blz. 17  
Versnellen energietransitie Blz. 18  
Versnellen energietransitie Blz. 19  
Organiseren slimme en duurzame mobiliteit Blz. 20  
Organiseren slimme en duurzame mobiliteit Blz. 21  
Sociale veerkracht Blz. 22  
Sociale veerkracht Blz. 23  
Culturele identiteit Blz. 24  
Culturele identiteit Blz. 25  
Digitale samenleving Blz. 26  
Digitale samenleving Blz. 27  
Slagvaardige organisatie Blz. 28  
Slagvaardige organisatie Blz. 29  
Financieel totaalbeeld Blz. 30  
Financieel totaalbeeld Blz. 31  
Programma 01 Bestuur Blz. 32  
Algemeen beeld van het programma Blz. 33  
Wat heeft het gekost? Blz. 34  
Bestuur op hoofdlijnen Blz. 35  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 36  
Inzet verbonden partijen Blz. 37  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 38  
01.01 Provinciebestuur Blz. 39  
Inleiding Blz. 40  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 41  
Het bevorderen van de kwaliteit van het openbaar bestuur in Noord-Brabant Blz. 42  
Bestuurlijke integriteit Blz. 43  
Kennis en onderzoek Blz. 44  
Weerbare overheid Blz. 45  
Wet Bibob Blz. 46  
Wat heeft het gekost? Blz. 47  
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 48  
Toelichting lasten/baten Blz. 49  
01.02 Bestuurlijke samenwerking Blz. 50  
Inleiding Blz. 51  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 52  
Het creëren van een lokaal bestuur dat in staat is slag- en schakelkracht te genereren voor de grote maatschappelijke opgaven en er tegelijkertijd in slaagt nabij, betrokken en aanspreekbaar te zijn Blz. 53  
(Veer)krachtig bestuur Blz. 54  
Bestuurlijke samenwerking en bestuurlijke vernieuwing Blz. 55  
Wat heeft het gekost? Blz. 56  
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 57  
Toelichting lasten/baten Blz. 58  
01.03 Interbestuurlijk toezicht Blz. 59  
Inleiding Blz. 60  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 61  
Het versterken van functioneren van Brabantse gemeenten en waterschappen, zodat burgers blijvend kunnen vertrouwen op de overheid Blz. 62  
Interbestuurlijk toezicht Blz. 63  
Wat heeft het gekost? Blz. 64  
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 65  
Toelichting lasten/baten Blz. 66  
Programma 02 Ruimte en agrofood Blz. 67  
Algemeen beeld van het programma Blz. 68  
Wat heeft het gekost? Blz. 69  
Ruimte op hoofdlijnen Blz. 70  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 71  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 72  
Inzet verbonden partijen Blz. 73  
02.01 Ruimtelijke ontwikkeling van het Brabantmozaïek Blz. 74  
Inleiding Blz. 75  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 76  
Het behouden en waar mogelijk het versterken van de kwaliteit van het fijnmazige mozaïek in Brabant Blz. 77  
Brabantse aanpak leegstand Blz. 78  
Brabantse Agenda Wonen Blz. 79  
Omgevingswet/Omgevingsvisie Blz. 80  
Ruimtelijke Ontwikkeling algemeen Blz. 81  
Werklocaties Blz. 82  
Wat heeft het gekost? Blz. 83  
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 84  
Toelichting lasten / baten Blz. 85  
02.02 Agrofood; Brabant Quality Blz. 86  
Inleiding Blz. 87  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 88  
Duurzame en slimme agrofoodsector in 2020 met een vitale, maatschappelijk gewaardeerde en bedrijfseconomisch gezonde sector die opereert in evenwicht met de omgeving en met maximale aandacht voor gezondheid, dierenwelzijn en milieu Blz. 89  
Circulaire economie (prg.2 Ruimte en agrofood) Blz. 90  
Gezondheid Blz. 91  
Heldere kaders Blz. 92  
Innovatie Blz. 93  
Mijlpalen Agrofood Blz. 94  
Overlast aanpakken Blz. 95  
Verbinden en aanjagen Blz. 96  
Wat heeft het gekost? Blz. 97  
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 98  
Toelichting lasten/baten Blz. 99  
Programma 03 Natuur, water en milieu Blz. 100  
Algemeen beeld van het programma Blz. 101  
Wat heeft het gekost? Blz. 102  
Natuur, water en milieu op hoofdlijnen Blz. 103  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 104  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 105  
03.01 Water Blz. 106  
Inleiding Blz. 107  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 108  
Water Blz. 109  
Mijlpalen Water Blz. 110  
Water Blz. 111  
Wat heeft het gekost? Blz. 112  
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 113  
Toelichting lasten/baten Blz. 114  
03.02 Milieu Blz. 115  
Inleiding Blz. 116  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 117  
Milieu Blz. 118  
Mijlpalen Milieu Blz. 119  
Milieu Blz. 120  
Wat heeft het gekost? Blz. 121  
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 122  
Toelichting lasten/baten Blz. 123  
03.03 Natuur en Landschap Blz. 124  
Inleiding Blz. 125  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 126  
Natuur en Landschap Blz. 127  
Mijlpalen Natuur en Landschap Blz. 128  
Natuur en Landschap Blz. 129  
Wat heeft het gekost? Blz. 130  
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 131  
Toelichting lasten/baten Blz. 132  
03.04 Groen Ontwikkelfonds Brabant Blz. 133  
Inleiding Blz. 134  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 135  
Realiseren volledige natuurnetwerk Brabant Blz. 136  
Groen Ontwikkelfonds Brabant Blz. 137  
Wat heeft het gekost? Blz. 138  
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 139  
Toelichting lasten/baten Blz. 140  
Programma 04 Economie en energie Blz. 141  
Algemeen beeld van het programma Blz. 142  
Wat heeft het gekost? Blz. 143  
Economie en energie op hoofdlijnen Blz. 144  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 145  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 146  
Inzet verbonden partijen Blz. 147  
04.01 Algemeen economisch beleid Blz. 148  
Inleiding Blz. 149  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 150  
Sterke regionale economie, die toekomstbestendig is en zorgt voor de werkgelegenheid van morgen Blz. 151  
Internationalisering en branding Blz. 152  
Kennis Blz. 153  
Mijlpalen Algemeen economisch beleid Blz. 154  
Top randvoorwaarden Blz. 155  
Wat heeft het gekost? Blz. 156  
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 157  
Toelichting lasten/baten Blz. 158  
04.02 Economisch programma Brabant Blz. 159  
Inleiding Blz. 160  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 161  
Het versterken van de de economische structuur en verbeteren we de innovatiekracht van Noord-Brabant Blz. 162  
Arbeidsmarkt Blz. 163  
Biobased economie Blz. 164  
Circulaire economie (prg.4 Economie en energie) Blz. 165  
Digitalisering Blz. 166  
Innoveren met topclusters voor maatschappelijke opgaven Blz. 167  
Mijlpalen Economisch programma Brabant Blz. 168  
MKB en ondernemerschap Blz. 169  
Wat heeft het gekost? Blz. 170  
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 171  
Toelichting lasten/baten Blz. 172  
04.04 Energie, innovatie en transitie Blz. 173  
Inleiding Blz. 174  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 175  
Energie, innovatie en transitie Blz. 176  
Aardgasvrije wijken Blz. 177  
Bevorderen innovatie Blz. 178  
Mijlpalen energie, innovatie en transitie Blz. 179  
Pakken van voorbeeldrol Blz. 180  
Realiseren van ruimtelijke en sociale randvoorwaarden om de opwek van duurzame energie mogelijk te maken Blz. 181  
Verbeteren kwaliteit van vergunningen, versterken handhaving, bevorderen kennisuitwisseling Blz. 182  
Visie en kaders Blz. 183  
Vormen van netwerken Blz. 184  
Wat heeft het gekost? Blz. 185  
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 186  
Toelichting lasten/baten Blz. 187  
Programma 05 Mobiliteit Blz. 188  
Algemeen beeld van het programma Blz. 189  
Wat heeft het gekost? Blz. 190  
Mobiliteit op hoofdlijnen Blz. 191  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 192  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 193  
Relatie met bestuursakkoord Blz. 194  
Inzet verbonden partijen Blz. 195  
05.01 Mobiliteit Blz. 196  
Inleiding Blz. 197  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 198  
Het versterken van de de (inter)nationale en (inter)regionale bereikbaarheid van Brabant Blz. 199  
Bereikbaarheid Zuid-Nederland Blz. 200  
Brainport City bereikbaarheid Blz. 201  
Fiets Blz. 202  
Goederenvervoer Blz. 203  
Smart Mobility en Beter Benutten Blz. 204  
Verkeersveiligheid Blz. 205  
Wat heeft het gekost? Blz. 206  
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 207  
Toelichting lasten/baten Blz. 208  
05.02 Openbaar vervoer (O.V.) Blz. 209  
Inleiding Blz. 210  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 211  
Werken aan vraaggericht, verbindend, verantwoord openbaar vervoer en slimme mobiliteitsoplossingen Blz. 212  
OV-concessies Blz. 213  
Vernieuwing OV Blz. 214  
Wat heeft het gekost? Blz. 215  
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 216  
Toelichting lasten/baten Blz. 217  
05.03 Infrastructuur/Provinciale wegen Blz. 218  
Inleiding Blz. 219  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 220  
Op orde zijn van provinciale wegen/- fietspaden Blz. 221  
Data op orde Blz. 222  
Onderhoud Blz. 223  
Oplossen van knelpunten en verbeteren van de verkeersveiligheid Blz. 224  
Wat heeft het gekost? Blz. 225  
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 226  
Toelichting lasten/baten Blz. 227  
Programma 06 Cultuur en samenleving Blz. 228  
Algemeen beeld van het programma Blz. 229  
Wat heeft het gekost? Blz. 230  
Cultuur en samenleving op hoofdlijnen Blz. 231  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 232  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 233  
Relatie met bestuursakkoord Blz. 234  
Inzet verbonden partijen Blz. 235  
06.01 Cultuur Blz. 236  
Inleiding Blz. 237  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 238  
Het bevorderen een aantrekkelijk cultureel klimaat, met een krachtige culturele infrastructuur en een aanbod waarmee we (inter-)nationaal uitblinken Blz. 239  
Beweging, experiment, verbinding Blz. 240  
Kennis, dialoog en netwerken Blz. 241  
Provinciale culturele infrastructuur Blz. 242  
Wat heeft het gekost? Blz. 243  
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 244  
Toelichting lasten/baten Blz. 245  
06.02 Erfgoed Blz. 246  
Inleiding Blz. 247  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 248  
Duurzaam behoud van erfgoed door herbestemming, (gebieds)ontwikkeling of restauratie, de bescherming van collecties, de beleving van ons cultureel erfgoed en de verhalen van Brabant Blz. 249  
Basis op orde Blz. 250  
De vier verhaallijnen: bevochten, religieus, bestuurlijk en innovatief Brabant Blz. 251  
Musea Blz. 252  
Wat heeft het gekost? Blz. 253  
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 254  
Toelichting lasten/baten Blz. 255  
06.03 Sociale Veerkracht Blz. 256  
Inleiding Blz. 257  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 258  
Het versterken de sociale veerkracht in Brabant Blz. 259  
Impactmonitoring en kennisontwikkeling Blz. 260  
Leren in en versterken van concrete initiatieven Blz. 261  
Realiseren van een Brabantbreed lerend netwerk Blz. 262  
Wat heeft het gekost? Blz. 263  
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 264  
Toelichting lasten/baten Blz. 265  
06.04 Sport Blz. 266  
Inleiding Blz. 267  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 268  
Via Sport bijdragen aan de provinciale opgaven, met name aan een sociaal veerkrachtige samenleving en een sterke Brabantse economie Blz. 269  
Sport Blz. 270  
Wat heeft het gekost? Blz. 271  
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 272  
Toelichting lasten/baten Blz. 273  
Algemeen financieel beleid Blz. 274  
Inleiding Blz. 275  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 276  
Inleiding Blz. 277  
Opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 278  
Algemene uitkering Provinciefonds Blz. 279  
Dividenden/verkoop opbrengst Blz. 280  
Financieringsfunctie Blz. 281  
Overige algemene dekkingsmiddelen Blz. 282  
Overhead en stelposten Blz. 283  
Inleiding Blz. 284  
Onvoorzien Blz. 285  
Organisatiekosten (bedrijfsvoering) en Overhead Blz. 286  
Paragrafen: bedrijfsvoering en overige Blz. 287  
1. Bedrijfsvoering Blz. 288  
Inleiding en doelstelling Blz. 289  
Programma ‘Beweging in de organisatie’ Blz. 290  
Kwaliteit van onze dienstverlening Blz. 291  
Organisatiekostenbudget Blz. 292  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 293  
Wat heeft het gekost? Blz. 294  
2. Provinciale heffingen Blz. 295  
Inleiding Blz. 296  
Opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 297  
Grondwaterheffing en Nazorgheffing in kader van leemtewet Blz. 298  
Leges Blz. 299  
Leges Waterwet (grondwateronttrekking) Blz. 300  
Leges Ontgrondingenwet Blz. 301  
Leges Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Blz. 302  
Leges Wet Natuurbescherming Blz. 303  
Vergunningen/ontheffingen wegenverordening Blz. 304  
Kostendekkendheid leges Blz. 305  
3. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 306  
Inleiding Blz. 307  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 308  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 309  
Inventarisatie weerstandscapaciteit Blz. 310  
Inventarisatie risico's Blz. 311  
Ratio weerstandsvermogen Blz. 312  
4. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 313  
Onderhoud wegen Blz. 314  
Onderhoud provinciale gebouwen en installaties Blz. 315  
Onderhoud vaarwegen Blz. 316  
5. Treasury Blz. 317  
Inleiding Blz. 318  
Ontwikkelingen Treasury Blz. 319  
Obligatieportefeuilles Blz. 320  
Beleid en beheersing van risico's Blz. 321  
Provinciefinanciering Blz. 322  
6. Verbonden partijen Blz. 323  
Algemeen beeld Blz. 324  
1 Gemeenschappelijke regelingen Blz. 325  
2 Vennootschappen en coöperaties Blz. 326  
3 Verenigingen en stichtingen Blz. 327  
4 Overige verbonden partijen Blz. 328  
5 Investeringsfondsen voor Brabant Blz. 329  
Stoplichtenmodel verbonden partijen Blz. 330  
Prestatie indicatoren Investeringsfondsen Blz. 331  
7. Ontwikkelbedrijf en grondbeleid Blz. 332  
Algemeen beeld ontwikkelbedrijf en grondbeleid Blz. 333  
Portefeuille Ontwikkelbedrijf Blz. 334  
Belangrijkste ontwikkelingen 2017 overige beleidsvelden Blz. 335  
Risicomanagement grondportefeuille Ontwikkelbedrijf Blz. 336  
8. Investeringsagenda Blz. 337  
Algemeen beeld van de paragraaf Blz. 338  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 339  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 340  
9. Europese programma's Blz. 341  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 342  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 343  
Wat heeft het gekost? Blz. 344  
10. Burgerjaarverslag Blz. 345  
Inleiding Blz. 346  
Relatiebeheer Blz. 347  
Betrokkenheid / participatie Blz. 348  
Betrouwbaarheid / transparantie Blz. 349  
Telefonische bereikbaarheid Blz. 350  
Kwalitatief onderzoek ontvangst PH Blz. 351  
Afhandeling subsidies Blz. 352  
Afhandeling vergunningen, ontheffingen en goedgekeurde verklaringen Blz. 353  
Afhandeling facturen Blz. 354  
Afhandeling bezwaarschriften en administratieve beroepen Blz. 355  
Jaarrekening 2017 Blz. 356  
Programmarekening met toelichting Blz. 357  
Programmarekening met toelichting Blz. 358  
Grondslagen voor resultaatbepaling en waardering Blz. 359  
Algemene grondslagen Blz. 360  
Vaste activa Blz. 361  
Vlottende activa Blz. 362  
Vaste passiva Blz. 363  
Vlottende passiva Blz. 364  
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Blz. 365  
Balans per 31 december 2017 Blz. 366  
Balans per 31 december 2017 Blz. 367  
Toelichting op de balans per 31 december 2017 Blz. 368  
Aansluiting met de balans per 31 december 2016 Blz. 369  
ACTIVA Blz. 370  
Vaste activa Blz. 371  
Immateriële vaste activa Blz. 372  
Materiële vaste activa Blz. 373  
Financiële vaste activa Blz. 374  
Vlottende activa Blz. 375  
PASSIVA Blz. 376  
Vaste passiva Blz. 377  
Eigen vermogen Blz. 378  
Voorzieningen Blz. 379  
Vaste schulden Blz. 380  
Vlottende passiva Blz. 381  
Borg- en garantstellingen Blz. 382  
Niet uit de balans blijkende gerelateerde rechten en verplichtingen Blz. 383  
Derivaten Blz. 384  
Overeenkomst Provincie Noord-Brabant en Groenontwikkelfonds Brabant (GOB) Blz. 385  
Erfgoedcomplexen Blz. 386  
Uitkering provinciefonds Blz. 387  
Megastallen Blz. 388  
Natuurtaken Blz. 389  
Niet uit de balans blijkende verplichtingen m.b.t. verstrekte geldleningen Blz. 390  
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 391  
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 392  
Bestuur Blz. 393  
Wet normering topinkomens (WNT) Blz. 394  
Wet normering topinkomens (WNT) Blz. 395  
Overige Blz. 396  
Overige verplichte bijlagen Blz. 397  
Overige verplichte bijlagen Blz. 398  
Lijst van afkortingen Blz. 399  
Afkortingenlijst Blz. 400