Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2017
  1. Blz. 2 Jaarstukken 2017
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Leeswijzer
    1. Blz. 5 Leeswijzer
   2. Blz. 6 Algemeen inleidend hoofdstuk
    1. Blz. 7 Inleiding
    2. Blz. 8 Bestuurlijke vernieuwing en samenwerking
     1. Blz. 9 Bestuurlijke vernieuwing en samenwerking
    3. Blz. 10 Veerkrachtige arbeidsmarkt en economische ontwikkeling
     1. Blz. 11 Veerkrachtige arbeidsmarkt en economische ontwikkeling
    4. Blz. 12 Circulaire economie
     1. Blz. 13 Circulaire economie
    5. Blz. 14 Vitaliteit natuur en stedelijke landschappen
     1. Blz. 15 Vitaliteit natuur en stedelijke landschappen
    6. Blz. 16 Verduurzamen landbouw
     1. Blz. 17 Verduurzamen landbouw
    7. Blz. 18 Versnellen energietransitie
     1. Blz. 19 Versnellen energietransitie
    8. Blz. 20 Organiseren slimme en duurzame mobiliteit
     1. Blz. 21 Organiseren slimme en duurzame mobiliteit
    9. Blz. 22 Sociale veerkracht
     1. Blz. 23 Sociale veerkracht
    10. Blz. 24 Culturele identiteit
     1. Blz. 25 Culturele identiteit
    11. Blz. 26 Digitale samenleving
     1. Blz. 27 Digitale samenleving
    12. Blz. 28 Slagvaardige organisatie
     1. Blz. 29 Slagvaardige organisatie
    13. Blz. 30 Financieel totaalbeeld
     1. Blz. 31 Financieel totaalbeeld
   3. Blz. 32 Programma 01 Bestuur
    1. Blz. 33 Algemeen beeld van het programma
    2. Blz. 34 Wat heeft het gekost?
    3. Blz. 35 Bestuur op hoofdlijnen
     1. Blz. 36 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     2. Blz. 37 Inzet verbonden partijen
     3. Blz. 38 Wat hebben we daarvoor gedaan?
    4. Blz. 39 01.01 Provinciebestuur
     1. Blz. 40 Inleiding
     2. Blz. 41 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 42 Het bevorderen van de kwaliteit van het openbaar bestuur in Noord-Brabant
       1. Blz. 43 Bestuurlijke integriteit
       2. Blz. 44 Kennis en onderzoek
       3. Blz. 45 Weerbare overheid
       4. Blz. 46 Wet Bibob
     3. Blz. 47 Wat heeft het gekost?
     4. Blz. 48 Wat heeft het gekost? (grafiek)
     5. Blz. 49 Toelichting lasten/baten
    5. Blz. 50 01.02 Bestuurlijke samenwerking
     1. Blz. 51 Inleiding
     2. Blz. 52 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 53 Het creëren van een lokaal bestuur dat in staat is slag- en schakelkracht te genereren voor de grote maatschappelijke opgaven en er tegelijkertijd in slaagt nabij, betrokken en aanspreekbaar te zijn
       1. Blz. 54 (Veer)krachtig bestuur
       2. Blz. 55 Bestuurlijke samenwerking en bestuurlijke vernieuwing
     3. Blz. 56 Wat heeft het gekost?
     4. Blz. 57 Wat heeft het gekost? (grafiek)
     5. Blz. 58 Toelichting lasten/baten
    6. Blz. 59 01.03 Interbestuurlijk toezicht
     1. Blz. 60 Inleiding
     2. Blz. 61 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 62 Het versterken van functioneren van Brabantse gemeenten en waterschappen, zodat burgers blijvend kunnen vertrouwen op de overheid
       1. Blz. 63 Interbestuurlijk toezicht
     3. Blz. 64 Wat heeft het gekost?
     4. Blz. 65 Wat heeft het gekost? (grafiek)
     5. Blz. 66 Toelichting lasten/baten
   4. Blz. 67 Programma 02 Ruimte en agrofood
    1. Blz. 68 Algemeen beeld van het programma
    2. Blz. 69 Wat heeft het gekost?
    3. Blz. 70 Ruimte op hoofdlijnen
     1. Blz. 71 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     2. Blz. 72 Wat hebben we daarvoor gedaan?
     3. Blz. 73 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 74 02.01 Ruimtelijke ontwikkeling van het Brabantmozaïek
     1. Blz. 75 Inleiding
     2. Blz. 76 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 77 Het behouden en waar mogelijk het versterken van de kwaliteit van het fijnmazige mozaïek in Brabant
       1. Blz. 78 Brabantse aanpak leegstand
       2. Blz. 79 Brabantse Agenda Wonen
       3. Blz. 80 Omgevingswet/Omgevingsvisie
       4. Blz. 81 Ruimtelijke Ontwikkeling algemeen
       5. Blz. 82 Werklocaties
     3. Blz. 83 Wat heeft het gekost?
     4. Blz. 84 Wat heeft het gekost? (grafiek)
     5. Blz. 85 Toelichting lasten / baten
    5. Blz. 86 02.02 Agrofood; Brabant Quality
     1. Blz. 87 Inleiding
     2. Blz. 88 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 89 Duurzame en slimme agrofoodsector in 2020 met een vitale, maatschappelijk gewaardeerde en bedrijfseconomisch gezonde sector die opereert in evenwicht met de omgeving en met maximale aandacht voor gezondheid, dierenwelzijn en milieu
       1. Blz. 90 Circulaire economie (prg.2 Ruimte en agrofood)
       2. Blz. 91 Gezondheid
       3. Blz. 92 Heldere kaders
       4. Blz. 93 Innovatie
       5. Blz. 94 Mijlpalen Agrofood
       6. Blz. 95 Overlast aanpakken
       7. Blz. 96 Verbinden en aanjagen
     3. Blz. 97 Wat heeft het gekost?
     4. Blz. 98 Wat heeft het gekost? (grafiek)
     5. Blz. 99 Toelichting lasten/baten
   5. Blz. 100 Programma 03 Natuur, water en milieu
    1. Blz. 101 Algemeen beeld van het programma
    2. Blz. 102 Wat heeft het gekost?
    3. Blz. 103 Natuur, water en milieu op hoofdlijnen
     1. Blz. 104 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     2. Blz. 105 Wat hebben we daarvoor gedaan?
    4. Blz. 106 03.01 Water
     1. Blz. 107 Inleiding
     2. Blz. 108 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 109 Water
       1. Blz. 110 Mijlpalen Water
       2. Blz. 111 Water
     3. Blz. 112 Wat heeft het gekost?
     4. Blz. 113 Wat heeft het gekost? (grafiek)
     5. Blz. 114 Toelichting lasten/baten
    5. Blz. 115 03.02 Milieu
     1. Blz. 116 Inleiding
     2. Blz. 117 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 118 Milieu
       1. Blz. 119 Mijlpalen Milieu
       2. Blz. 120 Milieu
     3. Blz. 121 Wat heeft het gekost?
     4. Blz. 122 Wat heeft het gekost? (grafiek)
     5. Blz. 123 Toelichting lasten/baten
    6. Blz. 124 03.03 Natuur en Landschap
     1. Blz. 125 Inleiding
     2. Blz. 126 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 127 Natuur en Landschap
       1. Blz. 128 Mijlpalen Natuur en Landschap
       2. Blz. 129 Natuur en Landschap
     3. Blz. 130 Wat heeft het gekost?
     4. Blz. 131 Wat heeft het gekost? (grafiek)
     5. Blz. 132 Toelichting lasten/baten
    7. Blz. 133 03.04 Groen Ontwikkelfonds Brabant
     1. Blz. 134 Inleiding
     2. Blz. 135 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 136 Realiseren volledige natuurnetwerk Brabant
       1. Blz. 137 Groen Ontwikkelfonds Brabant
     3. Blz. 138 Wat heeft het gekost?
     4. Blz. 139 Wat heeft het gekost? (grafiek)
     5. Blz. 140 Toelichting lasten/baten
   6. Blz. 141 Programma 04 Economie en energie
    1. Blz. 142 Algemeen beeld van het programma
    2. Blz. 143 Wat heeft het gekost?
    3. Blz. 144 Economie en energie op hoofdlijnen
     1. Blz. 145 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     2. Blz. 146 Wat hebben we daarvoor gedaan?
     3. Blz. 147 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 148 04.01 Algemeen economisch beleid
     1. Blz. 149 Inleiding
     2. Blz. 150 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 151 Sterke regionale economie, die toekomstbestendig is en zorgt voor de werkgelegenheid van morgen
       1. Blz. 152 Internationalisering en branding
       2. Blz. 153 Kennis
       3. Blz. 154 Mijlpalen Algemeen economisch beleid
       4. Blz. 155 Top randvoorwaarden
     3. Blz. 156 Wat heeft het gekost?
     4. Blz. 157 Wat heeft het gekost? (grafiek)
     5. Blz. 158 Toelichting lasten/baten
    5. Blz. 159 04.02 Economisch programma Brabant
     1. Blz. 160 Inleiding
     2. Blz. 161 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 162 Het versterken van de de economische structuur en verbeteren we de innovatiekracht van Noord-Brabant
       1. Blz. 163 Arbeidsmarkt
       2. Blz. 164 Biobased economie
       3. Blz. 165 Circulaire economie (prg.4 Economie en energie)
       4. Blz. 166 Digitalisering
       5. Blz. 167 Innoveren met topclusters voor maatschappelijke opgaven
       6. Blz. 168 Mijlpalen Economisch programma Brabant
       7. Blz. 169 MKB en ondernemerschap
     3. Blz. 170 Wat heeft het gekost?
     4. Blz. 171 Wat heeft het gekost? (grafiek)
     5. Blz. 172 Toelichting lasten/baten
    6. Blz. 173 04.04 Energie, innovatie en transitie
     1. Blz. 174 Inleiding
     2. Blz. 175 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 176 Energie, innovatie en transitie
       1. Blz. 177 Aardgasvrije wijken
       2. Blz. 178 Bevorderen innovatie
       3. Blz. 179 Mijlpalen energie, innovatie en transitie
       4. Blz. 180 Pakken van voorbeeldrol
       5. Blz. 181 Realiseren van ruimtelijke en sociale randvoorwaarden om de opwek van duurzame energie mogelijk te maken
       6. Blz. 182 Verbeteren kwaliteit van vergunningen, versterken handhaving, bevorderen kennisuitwisseling
       7. Blz. 183 Visie en kaders
       8. Blz. 184 Vormen van netwerken
     3. Blz. 185 Wat heeft het gekost?
     4. Blz. 186 Wat heeft het gekost? (grafiek)
     5. Blz. 187 Toelichting lasten/baten
   7. Blz. 188 Programma 05 Mobiliteit
    1. Blz. 189 Algemeen beeld van het programma
    2. Blz. 190 Wat heeft het gekost?
    3. Blz. 191 Mobiliteit op hoofdlijnen
     1. Blz. 192 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     2. Blz. 193 Wat hebben we daarvoor gedaan?
     3. Blz. 194 Relatie met bestuursakkoord
     4. Blz. 195 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 196 05.01 Mobiliteit
     1. Blz. 197 Inleiding
     2. Blz. 198 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 199 Het versterken van de de (inter)nationale en (inter)regionale bereikbaarheid van Brabant
       1. Blz. 200 Bereikbaarheid Zuid-Nederland
       2. Blz. 201 Brainport City bereikbaarheid
       3. Blz. 202 Fiets
       4. Blz. 203 Goederenvervoer
       5. Blz. 204 Smart Mobility en Beter Benutten
       6. Blz. 205 Verkeersveiligheid
     3. Blz. 206 Wat heeft het gekost?
     4. Blz. 207 Wat heeft het gekost? (grafiek)
     5. Blz. 208 Toelichting lasten/baten
    5. Blz. 209 05.02 Openbaar vervoer (O.V.)
     1. Blz. 210 Inleiding
     2. Blz. 211 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 212 Werken aan vraaggericht, verbindend, verantwoord openbaar vervoer en slimme mobiliteitsoplossingen
       1. Blz. 213 OV-concessies
       2. Blz. 214 Vernieuwing OV
     3. Blz. 215 Wat heeft het gekost?
     4. Blz. 216 Wat heeft het gekost? (grafiek)
     5. Blz. 217 Toelichting lasten/baten
    6. Blz. 218 05.03 Infrastructuur/Provinciale wegen
     1. Blz. 219 Inleiding
     2. Blz. 220 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 221 Op orde zijn van provinciale wegen/- fietspaden
       1. Blz. 222 Data op orde
       2. Blz. 223 Onderhoud
       3. Blz. 224 Oplossen van knelpunten en verbeteren van de verkeersveiligheid
     3. Blz. 225 Wat heeft het gekost?
     4. Blz. 226 Wat heeft het gekost? (grafiek)
     5. Blz. 227 Toelichting lasten/baten
   8. Blz. 228 Programma 06 Cultuur en samenleving
    1. Blz. 229 Algemeen beeld van het programma
    2. Blz. 230 Wat heeft het gekost?
    3. Blz. 231 Cultuur en samenleving op hoofdlijnen
     1. Blz. 232 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     2. Blz. 233 Wat hebben we daarvoor gedaan?
     3. Blz. 234 Relatie met bestuursakkoord
     4. Blz. 235 Inzet verbonden partijen
    4. Blz. 236 06.01 Cultuur
     1. Blz. 237 Inleiding
     2. Blz. 238 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 239 Het bevorderen een aantrekkelijk cultureel klimaat, met een krachtige culturele infrastructuur en een aanbod waarmee we (inter-)nationaal uitblinken
       1. Blz. 240 Beweging, experiment, verbinding
       2. Blz. 241 Kennis, dialoog en netwerken
       3. Blz. 242 Provinciale culturele infrastructuur
     3. Blz. 243 Wat heeft het gekost?
     4. Blz. 244 Wat heeft het gekost? (grafiek)
     5. Blz. 245 Toelichting lasten/baten
    5. Blz. 246 06.02 Erfgoed
     1. Blz. 247 Inleiding
     2. Blz. 248 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 249 Duurzaam behoud van erfgoed door herbestemming, (gebieds)ontwikkeling of restauratie, de bescherming van collecties, de beleving van ons cultureel erfgoed en de verhalen van Brabant
       1. Blz. 250 Basis op orde
       2. Blz. 251 De vier verhaallijnen: bevochten, religieus, bestuurlijk en innovatief Brabant
       3. Blz. 252 Musea
     3. Blz. 253 Wat heeft het gekost?
     4. Blz. 254 Wat heeft het gekost? (grafiek)
     5. Blz. 255 Toelichting lasten/baten
    6. Blz. 256 06.03 Sociale Veerkracht
     1. Blz. 257 Inleiding
     2. Blz. 258 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 259 Het versterken de sociale veerkracht in Brabant
       1. Blz. 260 Impactmonitoring en kennisontwikkeling
       2. Blz. 261 Leren in en versterken van concrete initiatieven
       3. Blz. 262 Realiseren van een Brabantbreed lerend netwerk
     3. Blz. 263 Wat heeft het gekost?
     4. Blz. 264 Wat heeft het gekost? (grafiek)
     5. Blz. 265 Toelichting lasten/baten
    7. Blz. 266 06.04 Sport
     1. Blz. 267 Inleiding
     2. Blz. 268 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 269 Via Sport bijdragen aan de provinciale opgaven, met name aan een sociaal veerkrachtige samenleving en een sterke Brabantse economie
       1. Blz. 270 Sport
     3. Blz. 271 Wat heeft het gekost?
     4. Blz. 272 Wat heeft het gekost? (grafiek)
     5. Blz. 273 Toelichting lasten/baten
   9. Blz. 274 Algemeen financieel beleid
    1. Blz. 275 Inleiding
    2. Blz. 276 Algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 277 Inleiding
     2. Blz. 278 Opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting
     3. Blz. 279 Algemene uitkering Provinciefonds
     4. Blz. 280 Dividenden/verkoop opbrengst
     5. Blz. 281 Financieringsfunctie
     6. Blz. 282 Overige algemene dekkingsmiddelen
    3. Blz. 283 Overhead en stelposten
     1. Blz. 284 Inleiding
     2. Blz. 285 Onvoorzien
     3. Blz. 286 Organisatiekosten (bedrijfsvoering) en Overhead
   10. Blz. 287 Paragrafen: bedrijfsvoering en overige
    1. Blz. 288 1. Bedrijfsvoering
     1. Blz. 289 Inleiding en doelstelling
     2. Blz. 290 Programma ‘Beweging in de organisatie’
     3. Blz. 291 Kwaliteit van onze dienstverlening
     4. Blz. 292 Organisatiekostenbudget
     5. Blz. 293 Wat hebben we daarvoor gedaan?
     6. Blz. 294 Wat heeft het gekost?
    2. Blz. 295 2. Provinciale heffingen
     1. Blz. 296 Inleiding
     2. Blz. 297 Opcenten motorrijtuigenbelasting
     3. Blz. 298 Grondwaterheffing en Nazorgheffing in kader van leemtewet
     4. Blz. 299 Leges
     5. Blz. 300 Leges Waterwet (grondwateronttrekking)
     6. Blz. 301 Leges Ontgrondingenwet
     7. Blz. 302 Leges Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
     8. Blz. 303 Leges Wet Natuurbescherming
     9. Blz. 304 Vergunningen/ontheffingen wegenverordening
     10. Blz. 305 Kostendekkendheid leges
    3. Blz. 306 3. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 307 Inleiding
     2. Blz. 308 Wat wil de provincie bereiken?
     3. Blz. 309 Wat gaat de provincie daarvoor doen?
     4. Blz. 310 Inventarisatie weerstandscapaciteit
     5. Blz. 311 Inventarisatie risico's
     6. Blz. 312 Ratio weerstandsvermogen
    4. Blz. 313 4. Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 314 Onderhoud wegen
     2. Blz. 315 Onderhoud provinciale gebouwen en installaties
     3. Blz. 316 Onderhoud vaarwegen
    5. Blz. 317 5. Treasury
     1. Blz. 318 Inleiding
     2. Blz. 319 Ontwikkelingen Treasury
     3. Blz. 320 Obligatieportefeuilles
     4. Blz. 321 Beleid en beheersing van risico's
     5. Blz. 322 Provinciefinanciering
    6. Blz. 323 6. Verbonden partijen
     1. Blz. 324 Algemeen beeld
     2. Blz. 325 1 Gemeenschappelijke regelingen
     3. Blz. 326 2 Vennootschappen en coöperaties
     4. Blz. 327 3 Verenigingen en stichtingen
     5. Blz. 328 4 Overige verbonden partijen
     6. Blz. 329 5 Investeringsfondsen voor Brabant
     7. Blz. 330 Stoplichtenmodel verbonden partijen
     8. Blz. 331 Prestatie indicatoren Investeringsfondsen
    7. Blz. 332 7. Ontwikkelbedrijf en grondbeleid
     1. Blz. 333 Algemeen beeld ontwikkelbedrijf en grondbeleid
     2. Blz. 334 Portefeuille Ontwikkelbedrijf
     3. Blz. 335 Belangrijkste ontwikkelingen 2017 overige beleidsvelden
     4. Blz. 336 Risicomanagement grondportefeuille Ontwikkelbedrijf
    8. Blz. 337 8. Investeringsagenda
     1. Blz. 338 Algemeen beeld van de paragraaf
     2. Blz. 339 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     3. Blz. 340 Wat hebben we daarvoor gedaan?
    9. Blz. 341 9. Europese programma's
     1. Blz. 342 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     2. Blz. 343 Wat hebben we daarvoor gedaan?
     3. Blz. 344 Wat heeft het gekost?
    10. Blz. 345 10. Burgerjaarverslag
     1. Blz. 346 Inleiding
     2. Blz. 347 Relatiebeheer
     3. Blz. 348 Betrokkenheid / participatie
     4. Blz. 349 Betrouwbaarheid / transparantie
     5. Blz. 350 Telefonische bereikbaarheid
     6. Blz. 351 Kwalitatief onderzoek ontvangst PH
     7. Blz. 352 Afhandeling subsidies
     8. Blz. 353 Afhandeling vergunningen, ontheffingen en goedgekeurde verklaringen
     9. Blz. 354 Afhandeling facturen
     10. Blz. 355 Afhandeling bezwaarschriften en administratieve beroepen
   11. Blz. 356 Jaarrekening 2017
    1. Blz. 357 Programmarekening met toelichting
     1. Blz. 358 Programmarekening met toelichting
    2. Blz. 359 Grondslagen voor resultaatbepaling en waardering
     1. Blz. 360 Algemene grondslagen
     2. Blz. 361 Vaste activa
     3. Blz. 362 Vlottende activa
     4. Blz. 363 Vaste passiva
     5. Blz. 364 Vlottende passiva
     6. Blz. 365 Niet in de balans opgenomen verplichtingen
    3. Blz. 366 Balans per 31 december 2017
     1. Blz. 367 Balans per 31 december 2017
    4. Blz. 368 Toelichting op de balans per 31 december 2017
     1. Blz. 369 Aansluiting met de balans per 31 december 2016
     2. Blz. 370 ACTIVA
     3. Blz. 371 Vaste activa
     4. Blz. 372 Immateriële vaste activa
     5. Blz. 373 Materiële vaste activa
     6. Blz. 374 Financiële vaste activa
     7. Blz. 375 Vlottende activa
     8. Blz. 376 PASSIVA
     9. Blz. 377 Vaste passiva
     10. Blz. 378 Eigen vermogen
     11. Blz. 379 Voorzieningen
     12. Blz. 380 Vaste schulden
     13. Blz. 381 Vlottende passiva
     14. Blz. 382 Borg- en garantstellingen
    5. Blz. 383 Niet uit de balans blijkende gerelateerde rechten en verplichtingen
     1. Blz. 384 Derivaten
     2. Blz. 385 Overeenkomst Provincie Noord-Brabant en Groenontwikkelfonds Brabant (GOB)
     3. Blz. 386 Erfgoedcomplexen
     4. Blz. 387 Uitkering provinciefonds
     5. Blz. 388 Megastallen
     6. Blz. 389 Natuurtaken
     7. Blz. 390 Niet uit de balans blijkende verplichtingen m.b.t. verstrekte geldleningen
    6. Blz. 391 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
     1. Blz. 392 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
     2. Blz. 393 Bestuur
    7. Blz. 394 Wet normering topinkomens (WNT)
     1. Blz. 395 Wet normering topinkomens (WNT)
     2. Blz. 396 Overige
    8. Blz. 397 Overige verplichte bijlagen
     1. Blz. 398 Overige verplichte bijlagen
   12. Blz. 399 Lijst van afkortingen
    1. Blz. 400 Afkortingenlijst
  3. Activiteiten
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap