Sitemap

Jaarstukken 2017 Blz. 1  
Jaarstukken 2017 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Activiteiten Blz. 4  
Zoeken Blz. 5  
Bijlagen Blz. 6  
Sitemap Blz. 7  
Leeswijzer Blz. 8  
Leeswijzer Blz. 9  
Algemeen inleidend hoofdstuk Blz. 10  
Inleiding Blz. 11  
Bestuurlijke vernieuwing en samenwerking Blz. 12  
Bestuurlijke vernieuwing en samenwerking Blz. 13  
Veerkrachtige arbeidsmarkt en economische ontwikkeling Blz. 14  
Veerkrachtige arbeidsmarkt en economische ontwikkeling Blz. 15  
Circulaire economie Blz. 16  
Circulaire economie Blz. 17  
Vitaliteit natuur en stedelijke landschappen Blz. 18  
Vitaliteit natuur en stedelijke landschappen Blz. 19  
Verduurzamen landbouw Blz. 20  
Verduurzamen landbouw Blz. 21  
Versnellen energietransitie Blz. 22  
Versnellen energietransitie Blz. 23  
Organiseren slimme en duurzame mobiliteit Blz. 24  
Organiseren slimme en duurzame mobiliteit Blz. 25  
Sociale veerkracht Blz. 26  
Sociale veerkracht Blz. 27  
Culturele identiteit Blz. 28  
Culturele identiteit Blz. 29  
Digitale samenleving Blz. 30  
Digitale samenleving Blz. 31  
Slagvaardige organisatie Blz. 32  
Slagvaardige organisatie Blz. 33  
Financieel totaalbeeld Blz. 34  
Financieel totaalbeeld Blz. 35  
Programma 01 Bestuur Blz. 36  
Algemeen beeld van het programma Blz. 37  
Wat heeft het gekost? Blz. 38  
Bestuur op hoofdlijnen Blz. 39  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 40  
Inzet verbonden partijen Blz. 41  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 42  
01.01 Provinciebestuur Blz. 43  
Inleiding Blz. 44  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 45  
Het bevorderen van de kwaliteit van het openbaar bestuur in Noord-Brabant Blz. 46  
Bestuurlijke integriteit Blz. 47  
Kennis en onderzoek Blz. 48  
Weerbare overheid Blz. 49  
Wet Bibob Blz. 50  
Wat heeft het gekost? Blz. 51  
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 52  
Toelichting lasten/baten Blz. 53  
01.02 Bestuurlijke samenwerking Blz. 54  
Inleiding Blz. 55  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 56  
Het creëren van een lokaal bestuur dat in staat is slag- en schakelkracht te genereren voor de grote maatschappelijke opgaven en er tegelijkertijd in slaagt nabij, betrokken en aanspreekbaar te zijn Blz. 57  
(Veer)krachtig bestuur Blz. 58  
Bestuurlijke samenwerking en bestuurlijke vernieuwing Blz. 59  
Wat heeft het gekost? Blz. 60  
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 61  
Toelichting lasten/baten Blz. 62  
01.03 Interbestuurlijk toezicht Blz. 63  
Inleiding Blz. 64  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 65  
Het versterken van functioneren van Brabantse gemeenten en waterschappen, zodat burgers blijvend kunnen vertrouwen op de overheid Blz. 66  
Interbestuurlijk toezicht Blz. 67  
Wat heeft het gekost? Blz. 68  
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 69  
Toelichting lasten/baten Blz. 70  
Programma 02 Ruimte en agrofood Blz. 71  
Algemeen beeld van het programma Blz. 72  
Wat heeft het gekost? Blz. 73  
Ruimte op hoofdlijnen Blz. 74  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 75  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 76  
Inzet verbonden partijen Blz. 77  
02.01 Ruimtelijke ontwikkeling van het Brabantmozaïek Blz. 78  
Inleiding Blz. 79  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 80  
Het behouden en waar mogelijk het versterken van de kwaliteit van het fijnmazige mozaïek in Brabant Blz. 81  
Brabantse aanpak leegstand Blz. 82  
Brabantse Agenda Wonen Blz. 83  
Omgevingswet/Omgevingsvisie Blz. 84  
Ruimtelijke Ontwikkeling algemeen Blz. 85  
Werklocaties Blz. 86  
Wat heeft het gekost? Blz. 87  
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 88  
Toelichting lasten / baten Blz. 89  
02.02 Agrofood; Brabant Quality Blz. 90  
Inleiding Blz. 91  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 92  
Duurzame en slimme agrofoodsector in 2020 met een vitale, maatschappelijk gewaardeerde en bedrijfseconomisch gezonde sector die opereert in evenwicht met de omgeving en met maximale aandacht voor gezondheid, dierenwelzijn en milieu Blz. 93  
Circulaire economie (prg.2 Ruimte en agrofood) Blz. 94  
Gezondheid Blz. 95  
Heldere kaders Blz. 96  
Innovatie Blz. 97  
Mijlpalen Agrofood Blz. 98  
Overlast aanpakken Blz. 99  
Verbinden en aanjagen Blz. 100  
Wat heeft het gekost? Blz. 101  
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 102  
Toelichting lasten/baten Blz. 103  
Programma 03 Natuur, water en milieu Blz. 104  
Algemeen beeld van het programma Blz. 105  
Wat heeft het gekost? Blz. 106  
Natuur, water en milieu op hoofdlijnen Blz. 107  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 108  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 109  
03.01 Water Blz. 110  
Inleiding Blz. 111  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 112  
Water Blz. 113  
Mijlpalen Water Blz. 114  
Water Blz. 115  
Wat heeft het gekost? Blz. 116  
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 117  
Toelichting lasten/baten Blz. 118  
03.02 Milieu Blz. 119  
Inleiding Blz. 120  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 121  
Milieu Blz. 122  
Mijlpalen Milieu Blz. 123  
Milieu Blz. 124  
Wat heeft het gekost? Blz. 125  
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 126  
Toelichting lasten/baten Blz. 127  
03.03 Natuur en Landschap Blz. 128  
Inleiding Blz. 129  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 130  
Natuur en Landschap Blz. 131  
Mijlpalen Natuur en Landschap Blz. 132  
Natuur en Landschap Blz. 133  
Wat heeft het gekost? Blz. 134  
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 135  
Toelichting lasten/baten Blz. 136  
03.04 Groen Ontwikkelfonds Brabant Blz. 137  
Inleiding Blz. 138  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 139  
Realiseren volledige natuurnetwerk Brabant Blz. 140  
Groen Ontwikkelfonds Brabant Blz. 141  
Wat heeft het gekost? Blz. 142  
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 143  
Toelichting lasten/baten Blz. 144  
Programma 04 Economie en energie Blz. 145  
Algemeen beeld van het programma Blz. 146  
Wat heeft het gekost? Blz. 147  
Economie en energie op hoofdlijnen Blz. 148  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 149  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 150  
Inzet verbonden partijen Blz. 151  
04.01 Algemeen economisch beleid Blz. 152  
Inleiding Blz. 153  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 154  
Sterke regionale economie, die toekomstbestendig is en zorgt voor de werkgelegenheid van morgen Blz. 155  
Internationalisering en branding Blz. 156  
Kennis Blz. 157  
Mijlpalen Algemeen economisch beleid Blz. 158  
Top randvoorwaarden Blz. 159  
Wat heeft het gekost? Blz. 160  
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 161  
Toelichting lasten/baten Blz. 162  
04.02 Economisch programma Brabant Blz. 163  
Inleiding Blz. 164  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 165  
Het versterken van de de economische structuur en verbeteren we de innovatiekracht van Noord-Brabant Blz. 166  
Arbeidsmarkt Blz. 167  
Biobased economie Blz. 168  
Circulaire economie (prg.4 Economie en energie) Blz. 169  
Digitalisering Blz. 170  
Innoveren met topclusters voor maatschappelijke opgaven Blz. 171  
Mijlpalen Economisch programma Brabant Blz. 172  
MKB en ondernemerschap Blz. 173  
Wat heeft het gekost? Blz. 174  
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 175  
Toelichting lasten/baten Blz. 176  
04.04 Energie, innovatie en transitie Blz. 177  
Inleiding Blz. 178  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 179  
Energie, innovatie en transitie Blz. 180  
Aardgasvrije wijken Blz. 181  
Bevorderen innovatie Blz. 182  
Mijlpalen energie, innovatie en transitie Blz. 183  
Pakken van voorbeeldrol Blz. 184  
Realiseren van ruimtelijke en sociale randvoorwaarden om de opwek van duurzame energie mogelijk te maken Blz. 185  
Verbeteren kwaliteit van vergunningen, versterken handhaving, bevorderen kennisuitwisseling Blz. 186  
Visie en kaders Blz. 187  
Vormen van netwerken Blz. 188  
Wat heeft het gekost? Blz. 189  
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 190  
Toelichting lasten/baten Blz. 191  
Programma 05 Mobiliteit Blz. 192  
Algemeen beeld van het programma Blz. 193  
Wat heeft het gekost? Blz. 194  
Mobiliteit op hoofdlijnen Blz. 195  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 196  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 197  
Relatie met bestuursakkoord Blz. 198  
Inzet verbonden partijen Blz. 199  
05.01 Mobiliteit Blz. 200  
Inleiding Blz. 201  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 202  
Het versterken van de de (inter)nationale en (inter)regionale bereikbaarheid van Brabant Blz. 203  
Bereikbaarheid Zuid-Nederland Blz. 204  
Brainport City bereikbaarheid Blz. 205  
Fiets Blz. 206  
Goederenvervoer Blz. 207  
Smart Mobility en Beter Benutten Blz. 208  
Verkeersveiligheid Blz. 209  
Wat heeft het gekost? Blz. 210  
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 211  
Toelichting lasten/baten Blz. 212  
05.02 Openbaar vervoer (O.V.) Blz. 213  
Inleiding Blz. 214  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 215  
Werken aan vraaggericht, verbindend, verantwoord openbaar vervoer en slimme mobiliteitsoplossingen Blz. 216  
OV-concessies Blz. 217  
Vernieuwing OV Blz. 218  
Wat heeft het gekost? Blz. 219  
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 220  
Toelichting lasten/baten Blz. 221  
05.03 Infrastructuur/Provinciale wegen Blz. 222  
Inleiding Blz. 223  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 224  
Op orde zijn van provinciale wegen/- fietspaden Blz. 225  
Data op orde Blz. 226  
Onderhoud Blz. 227  
Oplossen van knelpunten en verbeteren van de verkeersveiligheid Blz. 228  
Wat heeft het gekost? Blz. 229  
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 230  
Toelichting lasten/baten Blz. 231  
Programma 06 Cultuur en samenleving Blz. 232  
Algemeen beeld van het programma Blz. 233  
Wat heeft het gekost? Blz. 234  
Cultuur en samenleving op hoofdlijnen Blz. 235  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 236  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 237  
Relatie met bestuursakkoord Blz. 238  
Inzet verbonden partijen Blz. 239  
06.01 Cultuur Blz. 240  
Inleiding Blz. 241  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 242  
Het bevorderen een aantrekkelijk cultureel klimaat, met een krachtige culturele infrastructuur en een aanbod waarmee we (inter-)nationaal uitblinken Blz. 243  
Beweging, experiment, verbinding Blz. 244  
Kennis, dialoog en netwerken Blz. 245  
Provinciale culturele infrastructuur Blz. 246  
Wat heeft het gekost? Blz. 247  
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 248  
Toelichting lasten/baten Blz. 249  
06.02 Erfgoed Blz. 250  
Inleiding Blz. 251  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 252  
Duurzaam behoud van erfgoed door herbestemming, (gebieds)ontwikkeling of restauratie, de bescherming van collecties, de beleving van ons cultureel erfgoed en de verhalen van Brabant Blz. 253  
Basis op orde Blz. 254  
De vier verhaallijnen: bevochten, religieus, bestuurlijk en innovatief Brabant Blz. 255  
Musea Blz. 256  
Wat heeft het gekost? Blz. 257  
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 258  
Toelichting lasten/baten Blz. 259  
06.03 Sociale Veerkracht Blz. 260  
Inleiding Blz. 261  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 262  
Het versterken de sociale veerkracht in Brabant Blz. 263  
Impactmonitoring en kennisontwikkeling Blz. 264  
Leren in en versterken van concrete initiatieven Blz. 265  
Realiseren van een Brabantbreed lerend netwerk Blz. 266  
Wat heeft het gekost? Blz. 267  
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 268  
Toelichting lasten/baten Blz. 269  
06.04 Sport Blz. 270  
Inleiding Blz. 271  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 272  
Via Sport bijdragen aan de provinciale opgaven, met name aan een sociaal veerkrachtige samenleving en een sterke Brabantse economie Blz. 273  
Sport Blz. 274  
Wat heeft het gekost? Blz. 275  
Wat heeft het gekost? (grafiek) Blz. 276  
Toelichting lasten/baten Blz. 277  
Algemeen financieel beleid Blz. 278  
Inleiding Blz. 279  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 280  
Inleiding Blz. 281  
Opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 282  
Algemene uitkering Provinciefonds Blz. 283  
Dividenden/verkoop opbrengst Blz. 284  
Financieringsfunctie Blz. 285  
Overige algemene dekkingsmiddelen Blz. 286  
Overhead en stelposten Blz. 287  
Inleiding Blz. 288  
Onvoorzien Blz. 289  
Organisatiekosten (bedrijfsvoering) en Overhead Blz. 290  
Paragrafen: bedrijfsvoering en overige Blz. 291  
1. Bedrijfsvoering Blz. 292  
Inleiding en doelstelling Blz. 293  
Programma ‘Beweging in de organisatie’ Blz. 294  
Kwaliteit van onze dienstverlening Blz. 295  
Organisatiekostenbudget Blz. 296  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 297  
Wat heeft het gekost? Blz. 298  
2. Provinciale heffingen Blz. 299  
Inleiding Blz. 300  
Opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 301  
Grondwaterheffing en Nazorgheffing in kader van leemtewet Blz. 302  
Leges Blz. 303  
Leges Waterwet (grondwateronttrekking) Blz. 304  
Leges Ontgrondingenwet Blz. 305  
Leges Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Blz. 306  
Leges Wet Natuurbescherming Blz. 307  
Vergunningen/ontheffingen wegenverordening Blz. 308  
Kostendekkendheid leges Blz. 309  
3. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 310  
Inleiding Blz. 311  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 312  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 313  
Inventarisatie weerstandscapaciteit Blz. 314  
Inventarisatie risico's Blz. 315  
Ratio weerstandsvermogen Blz. 316  
4. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 317  
Onderhoud wegen Blz. 318  
Onderhoud provinciale gebouwen en installaties Blz. 319  
Onderhoud vaarwegen Blz. 320  
5. Treasury Blz. 321  
Inleiding Blz. 322  
Ontwikkelingen Treasury Blz. 323  
Obligatieportefeuilles Blz. 324  
Beleid en beheersing van risico's Blz. 325  
Provinciefinanciering Blz. 326  
6. Verbonden partijen Blz. 327  
Algemeen beeld Blz. 328  
1 Gemeenschappelijke regelingen Blz. 329  
2 Vennootschappen en coöperaties Blz. 330  
3 Verenigingen en stichtingen Blz. 331  
4 Overige verbonden partijen Blz. 332  
5 Investeringsfondsen voor Brabant Blz. 333  
Stoplichtenmodel verbonden partijen Blz. 334  
Prestatie indicatoren Investeringsfondsen Blz. 335  
7. Ontwikkelbedrijf en grondbeleid Blz. 336  
Algemeen beeld ontwikkelbedrijf en grondbeleid Blz. 337  
Portefeuille Ontwikkelbedrijf Blz. 338  
Belangrijkste ontwikkelingen 2017 overige beleidsvelden Blz. 339  
Risicomanagement grondportefeuille Ontwikkelbedrijf Blz. 340  
8. Investeringsagenda Blz. 341  
Algemeen beeld van de paragraaf Blz. 342  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 343  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 344  
9. Europese programma's Blz. 345  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 346  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 347  
Wat heeft het gekost? Blz. 348  
10. Burgerjaarverslag Blz. 349  
Inleiding Blz. 350  
Relatiebeheer Blz. 351  
Betrokkenheid / participatie Blz. 352  
Betrouwbaarheid / transparantie Blz. 353  
Telefonische bereikbaarheid Blz. 354  
Kwalitatief onderzoek ontvangst PH Blz. 355  
Afhandeling subsidies Blz. 356  
Afhandeling vergunningen, ontheffingen en goedgekeurde verklaringen Blz. 357  
Afhandeling facturen Blz. 358  
Afhandeling bezwaarschriften en administratieve beroepen Blz. 359  
Jaarrekening 2017 Blz. 360  
Programmarekening met toelichting Blz. 361  
Programmarekening met toelichting Blz. 362  
Grondslagen voor resultaatbepaling en waardering Blz. 363  
Algemene grondslagen Blz. 364  
Vaste activa Blz. 365  
Vlottende activa Blz. 366  
Vaste passiva Blz. 367  
Vlottende passiva Blz. 368  
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Blz. 369  
Balans per 31 december 2017 Blz. 370  
Balans per 31 december 2017 Blz. 371  
Toelichting op de balans per 31 december 2017 Blz. 372  
Aansluiting met de balans per 31 december 2016 Blz. 373  
ACTIVA Blz. 374  
Vaste activa Blz. 375  
Immateriële vaste activa Blz. 376  
Materiële vaste activa Blz. 377  
Financiële vaste activa Blz. 378  
Vlottende activa Blz. 379  
PASSIVA Blz. 380  
Vaste passiva Blz. 381  
Eigen vermogen Blz. 382  
Voorzieningen Blz. 383  
Vaste schulden Blz. 384  
Vlottende passiva Blz. 385  
Borg- en garantstellingen Blz. 386  
Niet uit de balans blijkende gerelateerde rechten en verplichtingen Blz. 387  
Derivaten Blz. 388  
Overeenkomst Provincie Noord-Brabant en Groenontwikkelfonds Brabant (GOB) Blz. 389  
Erfgoedcomplexen Blz. 390  
Uitkering provinciefonds Blz. 391  
Megastallen Blz. 392  
Natuurtaken Blz. 393  
Niet uit de balans blijkende verplichtingen m.b.t. verstrekte geldleningen Blz. 394  
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 395  
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 396  
Bestuur Blz. 397  
Wet normering topinkomens (WNT) Blz. 398  
Wet normering topinkomens (WNT) Blz. 399  
Overige Blz. 400  
Overige verplichte bijlagen Blz. 401  
Overige verplichte bijlagen Blz. 402  
Lijst van afkortingen Blz. 403  
Afkortingenlijst Blz. 404