Taskforce Stedelijke Regio

Er is een Taskforce ingesteld waarbij de Provincie zich samen met de BrabantStad partners voorbereid op de verandering van het nationale culturele bestel vanaf 2020. We willen onze werkwijzen en de beleidsinstrumenten op elkaar afstemmen, en een gezamenlijke visie opstellen.

Districts of Creativity Network

Onze deelname aan het internationale netwerk en de inzet van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat Brabant gastheer mag zijn van het Creativity World Forum in 2019. Dan kunnen we de Brabantse creativiteit delen met aan een internationaal publiek.

Onderzoek en evaluatie

Samen met de B5 is het vervolgonderzoek ‘Waarde van cultuur’ gestart. We verwachten de resultaten in de eerste helft van 2018. De evaluatie van het jeugdcultuurfonds heeft niet plaats gevonden. Deze evaluatie wordt meegenomen in de in 2018 geplande evaluatie van het totale uitvoeringsprogramma.