In relatie tot de ontwikkeling van Eindhoven als één van de mainports van Nederland is door Rijk en regio besloten om de aanpak Eindhoven tot een Internationaal Knooppunt verder uit te werken. Met de minister is een eerste maatregelenpakket met een startkapitaal van € 20 mln vastgesteld voor de aanpak van een aantal projecten (HOV-3, fietsenstalling Eindhoven en de internationale treinverbinding Eindhoven-Düsseldorf).
In het kader van de bereikbaarheid van Eindhoven Airport is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor een multimodaal transferpunt bij Acht. Daar is eveneens gekeken naar de haalbaarheid van een sprinter en IC-station. Geconcludeerd wordt dat een treinstation op deze locatie bij het lage en midden ontwikkelscenario voor Eindhoven Airport niet aan de orde is, maar heroverwogen kan worden naar aanleiding van een hoog ontwikkelscenario.