Ondertussen groeit het besef dat de huidige concessies in de toekomst niet meer passen bij de wens naar meer flexibiliteit en vervoer op maat en bieden technische innovaties ook meer ruimte voor mobiliteit als dienst. Om ons daar als provincie tijdig op voor te bereiden, willen we met programma Vernieuwing OV groeien naar nieuwe concessies waarin de diverse vormen van mobiliteit worden gecombineerd zoals trein, bus, auto, fiets en buurtbus, maar waarin we ook experimenteren met nieuwe concepten. In dat kader zijn we met pilots en experimenten gestart zoals Bravoflex met flexibele haltes te boeken via een app en concepten van mobiliteit als een dienst in delen van Eindhoven en ’s-Hertogenbosch. Dit proces doorlopen we met behulp van alle stakeholders en als start is een speelveldnotitie opgesteld. Deze is begin 2018 gepresenteerd en dient als basis voor de dialoog over de toekomst van ons openbaar vervoer en een herijking van de OV visie.

Ter verbetering van de OV-spoorverbindingen in en naar Brabant hebben we onderzoeken uitgevoerd naar de IJssellijn en de verbinding Breda-Utrecht. Verder zijn afspraken met het Rijk gemaakt over Antwerpen – Roosendaal en is er een akkoord over de verdubbeling en elektrificatie van de Maaslijn (Nijmegen – Cuijk – Boxmeer – Venlo). Hierbij richten we ons ook op andere maatregelen dan spoor. In 2017 is gestart met het verplaatsen en verduurzamen van de busremise in Tilburg en zijn afspraken gemaakt over de aanpak van het busstation. De opening van het nieuwe busstation op Eindhoven Airport door het instorten van het bovengelegen parkeerdek is niet doorgegaan en dit busstation pas nu pas in 2019 worden geopend.