De voorwaarde om kansrijke projecten van een bepaalde omvang in te dienen voor Europese subsidies vanuit de Trans Europese Netwerken Transport (TEN-T) bleek een barrière. Wel is een spoorstudie voor Moerdijk uitgevoerd die heeft geresulteerd in een quick-win pakket voor de verbetering van het spoorgebruik zoals een extra opstelspoor op Moerdijk zelf en een lange termijn perspectief met de landelijke erkenning van Moerdijk én Tilburg als bovenregionaal knooppunt.
Daarnaast hebben we gewerkt aan het verder verbeteren van de Brabantse vaarwegen met een definitief besluit over de aanpak van de verbreding en verdieping van het Wilhelminakanaal. Er zijn maatregelen uitgevoerd in het kader van de Robuuste Brabantroute om deze belangrijke logistiek spoorverbinding veiliger, stiller en leefbaarder te maken voor de omgeving. We hebben verder een aantal projecten ondersteund i.h.k.v. de verbetering en verduurzaming van overslagterminals, zoals een elektrische overslagvoorziening in Cuijk, en is de samenwerking met stichting Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant (MCA) opnieuw gericht met meer accent op innovatie en smart.