Er wordt binnen het erfgoedveld gewerkt aan efficiënter en effectiever doelbereik. Zo is de governance van het Monumentfonds aangepast en heeft het fonds de opdracht gekregen om beweging te stimuleren. Een bijzondere prestatie is de digitalisering van het Depot Bodemvondsten, waarbij vondsten nu digitaal kunnen worden aangemeld. We zijn hierin de eerste provincie en inmiddels participeren ook andere provincies. In 2017 is hard gewerkt aan de doorontwikkeling van de publiekskant van de Brabant Cloud in samenwerking met de publiekscampagne: brabantserfgoed.nl. Die wordt in 2018 gelanceerd.