Er is in samenwerking met externe partijen een KringloopToets ontwikkeld en vervolgens is aan de hand van deze methodiek door WUR onderzoek gedaan naar haalbaarheid van het sluiten van agrofood kringlopen op Noord-West Europese schaal. Met de wijziging van de Verordening ruimte ontstaat meer ruimte voor mestbewerking, die bijdraagt aan verminderen van emissies en betere benutting van mineralen.