De energietransitie is in volle gang, nagenoeg alle steden van BrabantStad zijn bezig om wijken aardgasvrij te maken. In 2015 is met de partners van de Brabantse Deal Nul-op-de-meter al een start gemaakt om woningen energieneutraal te maken. Samen met de partners is circa 10 miljoen euro geïnvesteerd in innovatie (zoals Slimmer en Beter naar Nul-op-de-meter en SMILE). Ook zijn methoden ontwikkeld om zonnecellen in gebouwen te integreren. Het bedrijfsleven staat klaar om ontwikkelde innovaties grootschalig toe te passen. De Greendeal aardgasvrije wijken in 2017 heeft de ommekeer gebracht in de aanpak van energietransitie op gebouwde omgeving waarmee gemeenten de transitie naar aardgasvrij gaan oppakken en wat een natuurlijk momentum creëert om door te pakken op energieneutraal bouwen.