Het programma Beter Benutten Vervolg is grotendeels afgerond. Binnen het speerpunt “Stedelijke Bereikbaarheid” zijn samenhangende pakketten gericht op infra, werkgeversaanpak en fiets uitgevoerd. Zo zijn er in ‘s-Hertogenbosch fietsprioritering bij stoplichten, een community aanpak Paleiskwartier en extra OV-haltes gerealiseerd.
Voor het speerpunt Logistiek hebben verschillende logistieke initiatieven geresulteerd in verbeteroplossingen voor de sector zelf crossdocking (goederen lossen én direct weer laden zonder opslag) buiten de spitsuren om.

Binnen Mobility Lab zijn 16 start-ups voor kansrijke initiatieven van smart-mobility toepassingen geselecteerd en gematched met een geschikte proefomgeving. De pilots vinden plaats in 2018 in Brabant en Rotterdam.

Met MobilitymoveZ.NL dagen we de markt uit om bestaande technologie op grotere schaal te testen. In 2017 heeft zich een aantal marktpartijen aangemeld bij het project. Er vinden gesprekken plaats om de initiatieven verder te concretiseren én slim te combineren. De eerste uitvoering wordt in 2018 verwacht.

Mobility Market heeft tot doel het matchen van vraag en aanbod van bestaande mobiliteitsoplossingen. We zijn gestart met een aanpak op de A2 Eindhoven-Weert. In 2018 wordt deze aanpak verder uitgerold binnen de opgaven van SmartwayZ.NL.

Binnen het project Talking Traffic heeft de ontwikkeling van intelligente verkeersregelinstallaties (IVRI’s) plaatsgevonden en is in 2017 begonnen met het plaatsen ervan in de B5-steden en op provinciale wegen.