Brabant C

Via Brabant C zijn tal van projecten ondersteund en is, door de uitgevoerde netwerkactiviteiten, een grotere groep mensen betrokken bij Brabant C en weten elkaar te vinden. Zie voor meer informatie over Brabant C: paragraaf Verbonden Partijen.

Regeling impulsgelden

In 2017 is de regeling aangepast, waardoor het makkelijker is voor initiatiefnemers om subsidie aan te vragen. De mogelijkheden zijn verbreed, zodat ook amateurkunst-initiatieven en initiatieven waarin erfgoed en hedendaagse cultuur samengaan konden worden gehonoreerd. Dit bleek een succes.

Etalageproject van Mondriaan tot Dutch Design

Het werken met icoonprojecten werpt vruchten af. Zo heeft een sterke lobby en communicatie rondom het themajaar 2017 ‘van Mondriaan tot Dutch Design’ geleid tot veel aandacht en de profilering van Brabant als designregio. Dit heeft bijna 80.000 bezoekers en ruim € 15 mln opgeleverd voor Brabant.

Taal en Media

Het Meerjarenplan Taal en media 2017-2020 is vastgesteld, daarmee leveren we extra inspanningen aan het terugdringen van laaggeletterdheid en mediawijsheid. De focus ligt op het vinden en helpen van laaggeletterden onder werkende Brabanders, nieuwe Brabanders en taalzwakke jongeren en het aanleggen van een duurzame infrastructuur om taalvaardigheid te versterken. Tevens zijn onze inspanningen gericht op het verankeren van mediawijsheid in het onderwijs.