Kennis en Onderzoek draagt op een effectieve en efficiënte manier bij aan de kennisverwerving, -borging en -benutting ten behoeve van de uitvoering van beleid.

In 2017 heeft BrabantKennis de verkenning ‘Mind the Gap’ uitgebracht, bestaande uit meerdere onderzoeken, een eindpublicatie en een toekomstagenda, diverse bijeenkomsten, lezingen en masterclasses. In deze verkenning is gekeken naar de toenemende verschillen en tegenstellingen in de samenleving, de observaties en aanbevelingen zijn opgenomen in de Toekomstagenda voor Brabant.

Tijdens de Trendnacht waarin klimaatgedrag centraal werd gesteld, gingen ruim 250 wetenschappers, beleidsmakers, journalisten, ontwerpers en ondernemers met elkaar in gesprek over de vraag: wat doet een veranderend klimaat met ons gedrag?

BrabantAdvies adviseert de provincie op thema’s die in Brabant spelen. Van natuur tot economie, van gezondheid tot arbeidsmarkt. In het afgelopen jaar zijn diverse adviezen verschenen (zie www.brabantadvies.com), waaronder het advies over de Omgevingsvisie. Het advies ging in op gezonde omgeving voor gezonde Brabanders, regionaal onderscheid tussen krimpgebieden, samen werken aan een mooie leefomgeving en de rol voor de bodem bij klimaatverandering.