We hebben uitvoering gegeven aan drie OV-concessies, te weten Oost-, West- en Zuidoost- Brabant. Onder de nieuwe gemeenschappelijke naam Bravo met een gezamenlijke website, tarievenbeleid en gezamenlijke acties zoals het bustientje en de dienstregelingsinformatie. Voor Zuidoost- Brabant het eerste volledige jaar met een nieuwe concessie en daarmee zijn alle concessies volledig ingericht conform de uitgangspunten uit de OV Visie. Door de nieuwe concessie in Zuid-Oost is de waardering van de reiziger toegenomen in 2017.
In 2017 hebben we de sociale veiligheid sterk verbeterd met de invoering van een volledig cashloos OV in Brabant, waarmee Brabant de eerste provincie is waar al het contante geld van de bus is.

In de concessie Zuidoost Brabant rijden de elektrische bussen inmiddels alweer een vol jaar in de dienstregeling en ondanks dat dit technisch en qua programmering van de dienstregeling een enorme uitdaging was, doen zich zelden tot nooit problemen voor. Vanuit heel de wereld zijn vervoerders en opdrachtgevers voor OV komen kijken naar deze primeur. In ’s-Hertogenbosch rijden inmiddels ook drie zero emissiebussen in de dienstregeling.

Met de dienstregeling spelen we in op de groeiende reizigersaantallen. We streven daarbij naar maximale inzet binnen beschikbare middelen. In 2017 hebben we zo verder gewerkt aan de verbetering van het OV, waarbij we inzetten op Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) en/of frequentieverbeteringen op plaatsen waar de vraag hoog is en kleinschalige mobilteitsoplossingen bij een lagere vraag. Zo is bijvoorbeeld de reistijd op de HOV-lijn tussen Veghel en Eindhoven met een aantal infrastructurele aanpassingen verbeterd, zijn de rendabele lijnen uit de pilot Nachtbus opgenomen in de dienstregeling, is de regiocentrale Midden Brabant (regiotaxi) van start gegaan en zetten we op specifieke plaatsen extra Brabantliners in met een hoge frequentie.