We hebben in 2017 een belangrijke inzet geleverd door partijen aan elkaar te verbinden, onder meer op Energieneutrale industrie. We hebben netwerken gevormd op het niveau van gebieden (rond Moerdijk) en op aard van de bedrijvigheid (glasindustrie, energy-farming, energie-intensieve bedrijvigheid). Wij hebben ons vooral gericht op de grootverbruikers en de bedrijven waar wij bevoegd gezag voor zijn. We hebben in 2017 een netwerk gevormd dat Brabant Energy Leaders heet. Dat doen we om daarmee de benodigde kennis te mobiliseren, business cases rond te krijgen zodat goede ambities worden vertaald in uitvoering. Ook bevorderen we de nodige kennisontwikkeling, in nauwe samenwerking met onze partners uit de praktijk, netbeheerder Enexis en de universiteiten en hogescholen in Brabant.