We hebben positionpapers ‘Brabant in transitie: naar een nieuwe koers voor het Brabantse verstedelijkingsbeleid’ opgesteld, waar de commissie Karakus, een adviescommissie van deskundigen van buiten de provincie Noord-Brabant, op gereflecteerd en geadviseerd heeft. Dit vormt de belangrijkste input, vanuit het perspectief van het verstedelijkingsbeleid, voor de Brabantse omgevingsvisie.

Samen met Mobiliteit zetten wij in op een vernieuwing van de regionale samenwerking. In 2017 zijn samen met de regio’s twee ontwikkeldagen georganiseerd. Hoofddoel van de ontwikkeldagen is het sneller in uitvoering brengen van onze ambities (onderdeel van de nieuwe bestuurspraktijk). Centraal staat het samen programmeren, het transparanter maken van onderlinge afspraken, het aanbrengen van meer synergie tussen Ruimte en Mobiliteit en een doorontwikkeling van unimodale naar mulitmodale afspraken. De ontwikkeldagen bestaan uit een besluitvormend gedeelte waarin o.a. de specifiek RRO afspraken (bijvoorbeeld rondom de Brabantse Agenda Wonen en de ontwikkeling van bedrijventerreinen) worden gemaakt en een strategisch gedeelte waarin de maatschappelijke opgaven rondom ruimte, mobiliteit en energie verder worden verkend.