Om de economische ontwikkeling te stimuleren maken wij optimaal gebruik van Europese fondsen. Voor vele Europese programma’s voeren wij het management (zie paragraaf 9 Europese programma’s).
Uiteraard zetten we ook eigen middelen in, waaronder de BOM en investeringsfondsen beheerd door de BOM. Onze investeringsfondsen zijn geëvalueerd en de uitkomsten zijn met uw Staten gedeeld.
Beschikken over hoogwaardige werklocaties is eveneens randvoorwaarde. In 2017 is de BOM gestopt met de ‘traditionele’ wijze van herstructureren bedrijventerreinen. Wij hebben daarover met de BOM afspraken gemaakt, die er toe leiden dat de BOM bestaande bestuurlijke afspraken respecteert en uitfaseert en wij ons richten op werklocaties met stevige economische spin-off. In het hoofdstuk ruimte wordt daar nader op ingegaan.
Het spreekt voor zich, dat het ter beschikking van breedband een belangrijke randvoorwaarde is voor economische doorontwikkeling. Met betrekking tot breedband maken marktpartijen thans serieus werk van aanleg daarvan in het buitengebied. Daarvoor wordt geen gebruik gemaakt van het breedbandfonds. Wel hebben wij ons ingezet om marktpartijen en gemeenten bij elkaar te brengen. In 2017 is 20% van de beoogde 50.000 aansluitingen in het buitengebied gerealiseerd.
Een wendbare en kwalitatief goede arbeidsmarktmarkt is daarnaast een randvoorwaarde voor economische ontwikkeling.
Uit de in 2017 uitgevoerde midtermreview blijkt dat onze doelen op het gebied van VTE zullen worden gerealiseerd. In 2017 is een Brabants programma ingegaan op het themajaar Mondriaan tot Dutch Design. Mondriaan tot Dutch Design heeft 78.000 extra bezoekers getrokken uit binnen-en buitenland. Zij besteedden samen 15,4 miljoen euro in de regio.