Via de ondersteuningsstructuur Stérk Brabant is contact gelegd met 75 initiatieven die zich meldden met een vraag. In alle gevallen heeft nadere verkenning plaatsgevonden zodat een goede match gemaakt kan worden met het ondersteuningsaanbod. Dit ondersteuningsaanbod bestaat uit (een combinatie van) advies, tijdelijke procesbegeleiding door Zet of Zorgbelang, verbindingen leggen met andere organisaties, kennisinbreng door de Brabantse universiteiten, veerkrachtdialogen door het PON, ondersteuning bij impactmeting, en het maken van vlogs voor meer zichtbaarheid. Enkele voorbeelden van initiatieven die we in 2017 hebben ondersteund via Stérk:

  • Slowcare Oss: Pilotproject kleinschalige woonzorgvoorziening voor mensen met een ernstige meervoudige beperking –Bijdrage Stérk: zorggedragen voor financiering via geldlening en impactmonitoring gericht op de disruptieve aanpak.
  • Met je hart: initiatief om in eigen buurt eenzaamheid onder kwetsbare ouderen te verzachten door terugkerende ontmoetingen – Bijdrage Stérk: tijdelijke procesbegeleiding en advies over het zoeken van nieuwe netwerkpartners.
  • Ouderen digitaal de deur uit: cursussen om taal-, lees- en digitale vaardigheid onder ouderen te bevorderen – Bijdrage Stérk: advies over het organiseren met inzet van vrijwilligers.
  • Ongewoon gewoon: vrij en toegankelijk aanbod van activiteiten voor (psychische) kwetsbare burgers – Bijdrage Stérk: advies over co-creatie en het omgaan met uiteenlopende belangen van stakeholders.
  • Lokaal Plus: onderwijsinitiatief waarin studenten leren in de praktijk door interactie met, ondersteuning van buurtbewoners – Bijdrage Stérk: impactmonitoring.
  • Verspild talent: initiatief van bedrijven om meer mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt werk te bieden – Bijdrage Stérk: kennis (Tilburg University) over bevorderende factoren voor duurzame arbeidsdeelname verwerken in nieuwe aanpak richting bedrijven.
  • Sociale stad Helmond: De gemeente wil per wijk een nog beter beeld krijgen van wat er nu speelt, wat aandacht nodig heeft en hoe het gesteld is met de sociale veerkracht van de inwoners en van de wijk als geheel. – Bijdrage Stérk: Veerkrachtdialoog.

In overleg met partners zijn wij in de focusgebieden West-Brabant en de middelgrote steden samen gaan werken via concrete initiatieven in plaats van via de vorm van regiodeals. Die concrete initiatieven ondersteunen we via Stérk Brabant.

De ‘cross-overs’ met andere provinciale opgaven heeft gestalte gekregen. In verschillende initiatieven is samengewerkt met andere provinciale programma’s, (bv. Verspild Talent is opgepakt in samenwerking met Arbeidsmarktbeleid) In samenwerking met programma’s Agrofood, Energie, Circulaire Economie Natuur en Brabant District of Creativity (Cultuur) is een inventarisatie naar de Brabantse betekeniseconomie/ sociaal ondernemerschap uitgevoerd. Daarmee hebben we een beter beeld gekregen van de omvang en de impact van deze beweging en een beter inzicht in bestaand en ontbrekend instrumentarium.