In 2017 hebben we middels een extra impuls aan de internationaliserings- en brandings-activiteiten een bijdrage geleverd aan de versterking van de Brabantse economie. Het plan voor de besteding van de intensiveringsgelden Internationalisering en Branding is goedgekeurd door Provinciale Staten. De resultaten van de ingezette intensivering zijn de volgende:

 1. In 2017 is bij internationale innovatiesamenwerking vooral ingezet op het ontwikkelen van een verdienmodel voor bedrijven en kennisinstellingen. Dat wil zeggen dat we door internationale samenwerking, fundamenteel onderzoek vooral willen laten uitmonden in toegepast onderzoek als verdienmodel ten behoeve van het bedrijfsleven.
 2. De totstandkoming van een wereldwijde roadmap voor geïntegreerde fotonica en de daarbij behorende conferentie. Het hieruit voortgekomen samenwerkingsmodel voor deze technologie zal als blauwdruk gebruikt worden voor het opzetten van Europese samenwerkingsallianties voor de technologieën mechatronica, regeneratieve medicijnkunde en energie opslag/nanotechnologie.
 3. Er is een innovatie alliantie aangegaan tussen Holst Center en Nanjing Technical University ten behoeve van het high tech bedrijfsleven in Brabant;
 4. Er is een samenwerking tot stand gebracht tussen Tsukuba universiteit, Technion, MIT op het gebied van gemeenschappelijke summerschools met de Technische Universiteit Eindhoven.
 5. De totstandkoming van een energieopslagconglomeraat tussen Holst, het Forschungscentrum Jülich uit Duitsland en Europese Commissie.
 6. In de samenwerking met Duitsland een verbreding en toespitsing ingezet op het gebied van circulaire economie en smart industries.
 7. De totstandkoming van een database van Brabantse MKB-bedrijven met interesse in internationaal zakendoen binnen de gebieden medische technologie, high tech, life sciences en agrofood. Op basis van deze database heeft de BOM handelsmissies naar Zuid-Duitsland en China georganiseerd, die hiertoe samenwerkt op Brabants niveau met de KvK, BZW, BIZ en op nationaal niveau met het RVO.
 8. Branding werkt met een nieuwe bestuurlijke opdracht met als eerste resultaat een, samen met partners opgesteld, merkfilter;
 9. Er is een aanscherping van de propositie gerealiseerd; ontwikkeling en vaststelling brandfilter en on-brand off-brand matrix (gezamenlijk met Brabantse partners).
 10. Met VisitBrabant is een partnerschap aangegaan voor de profilering van de regio voor de zakelijke bezoekers, de zogenaamde MICE-markt.
 11. Er is een kennisplatform regiobranding met Brabantse partners opgezet om zo vanuit een Brabantse gezamenlijkheid Brabant te internationaal positioneren.
 12. Er is een customer journey onderzoek uitgevoerd naar de diepe drijfveren van internationaal tech- en it-talent om in Brabant te komen en blijven werken.

De provincie Noord-Brabant heeft ook in 2017 met een vooruitgeschoven post in het Huis van de Nederlandse Provincies gewerkt aan de belangenbehartiging bij EU instellingen in Brussel. Een van de hoogtepunten betrof de aanbieding van het Nederlandse standpunt over de toekomst van de Europese structuurfondsen aan de verantwoordelijk eurocommissaris Corina Cretu. Commissaris van de Koning nam halverwege 2017 het voorzitterschap van de Nederlandse delegatie in het EU Comité van de Regio’s op zich. Europarlementariër Lambert van Nistelrooij werd deze zomer onderscheiden met de Hertog Jan. De provincie Noord-Brabant kreeg in 2017 ook Europese financiering voor een drietal pilot projecten als onderdeel van het Vanguard Initiative. Eind 2017 bracht eurocommissaris Andriukaitis voor EU voedselbeleid een werkbezoek aan agrofoodbedrijven in Brabant. De Europese Investeringsbank verleende in het laatste kwartaal van 2017 voor 170 miljoen euro aan leningen in Brabant.