In 2017 hebben we grootschalige onderhoud uitgevoerd op o.a. de N269 Hilvarenbeek – Reusel, N266 Someren – Nederweert en N612 van Helmond tot en met de aansluiting op de A67. Duurzaamheid en innovatie spelen daarin een grote rol, zoals het hergebruik van materialen bij onderhoudswerkzaamheden en het toepassen van Biobased materialen. Zo bestaat de nieuwe deklaag op de N285 bij Zevenbergen voor 97% uit hergebruikt asfalt en is op de N272 belijning van biohars toegepast.
Per 1 januari 2018 gaat het nieuwe Onderhoud Prestatie Contract (OPC) voor dagelijks onderhoud in. In 2017 is het contract aanbesteed via het principe van best value om maximaal kennis en expertise uit de markt te halen en is er ruimte voor extra impulsen op het gebied van innovatie, verkeersveiligheid, biodiversiteit en verduurzaming. Ook dit jaar is er samengewerkt met andere partijen zoals met Rijkswaterstaat op het gebied van gladheidsbestrijding (o.a. gemeenschappelijke contracten en gezamenlijk gebruik van steunpunten) en afhandeling van calamiteiten (o.a. centrale aansturing en inzet van RWS-inspecteurs op N279 en N261 Tilburg - Waalwijk. Vanuit efficiency is het mandaat voor ontheffingen van exceptioneel vervoer op de provinciale wegen aan Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) verruimd en is ingezet op digitalisering bij het aanvragen van vergunningen en ontheffingen.