Het programma SmartwayZ.NL richt zich op de verbetering van de bereikbaarheid van Zuid-Nederland. In 2017 zijn hierin belangrijke stappen gezet met een door de minister bekrachtigd besluit voor een MIRT-verkenning Tilburg-Breda en een onderzoek naar de A2 Randweg Eindhoven in combinatie met A50 Eindhoven-Veghel, de start MER ter voorbereiding van het ontwerptracébesluit voor de 2 trajecten binnen InnovA58 en een vastgesteld voorkeursalternatief N279 Veghel-Asten als opmaat naar een definitief PIP in 2018.
Op de A2 Eindhoven-Weert is gestart met een no-regret maatregelenpakket met een combinatie van smart mobility en kleinschalige weggebonden maatregelen zoals verlichting, belijning en marktplaatsen voor mobiliteit (Mobility Market) ter bevordering van de doorstroming. Daarin wordt ook gekeken naar het onderliggende wegennet.
Voor de A67 Leenderheide-Zaarderheiken zijn in 2017 clusters van kansrijke maatregelen vastgesteld.