Via diverse reconstructies is verder gewerkt aan de verbetering van het provinciale wegennet gericht op de verbetering van de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid in de kernen en daarbuiten. Zo is gestart met de omlegging Baarle op de N260, is de aanbesteding voor N605 randweg Boekel opgestart, is de vaststelling van de PIP voor N629 Dongen – Oosterhout uitgewerkt en ligt er een plan voor het opschalen van de N282 bij Gilze-Rijen naar 2x2 rijstroken. Diverse aanleg- en reconstructieprojecten zijn opgeleverd waaronder de N279 Noord, de randweg Oudenbosch, randweg Zundert, de rotonde bij Odiliapeel en rijdt het doorgaande verkeer sinds eind december via de nieuwe Komomlegging Haps om de dorpskern heen in plaats van er dwars doorheen. In het kader van het verbeteren van de verkeersveiligheid is extra belijning aangebracht op provinciale fietspaden.
Via de wijze van aanbesteden dagen wij de markt maximaal uit om te komen met duurzame en innovatieve oplossingen. Dat leidt tot innovaties die elders niet eerder vertoond zijn en waarmee Brabant zich nationaal en internationaal behoorlijk in de kijker speelt. Op de N605 Gemert Noord-Om is bijvoorbeeld een rotonde aangelegd naast de reguliere weg die vervolgens in een dag op zijn geheel op zijn plek is geschoven. Op die manier is de overlast van de werkzaamheden tot een minimum beperkt en is heel duurzaam gewerkt. Daarnaast is in de N605 de eerste volledig 3D-geprinte fietsbrug toegepast. Op de N272 tussen Beek en Donk en Boxmeer hebben we tal van duurzame innovaties toegepast op het gebied van biobased producten en materialen zoals biobased verkeersborden, hectometerpaaltjes gefabriceerd van samengeperst gras en beton met een percentage hergebruik van 80%.

In het kader van de aanpak van een tweetal belangrijke provinciale hoofdverbindingen zijn we gestart met de aanbesteding van de N69 Belgische grens – Eindhoven. Hiermee lopen we vooruit op een onherroepelijk PIP, maar proberen we vertraging door de juridische procedures zoveel mogelijk te beperken door de opdracht meteen te kunnen gunnen als het PIP naar onze verwachting in de eerste helft van 2018 onherroepelijk wordt. Na jarenlange discussie heeft het college van GS een voorkeursalternatief N279 Veghel – Asten vast kunnen stellen met breed draagvlak van de omliggende gemeenten, waarbij gekozen wordt voor het ongelijkvloers maken van de kruisingen, een omlegging bij Dierdonk en opwaardering van het huidige tracé in Veghel.

In 2017 stond de overdracht van een tweetal wegvakken aan een gemeente gepland, te weten ’s-Hertogenbosch (gedeelte N625) en gemeente Gemert-Bakel (gedeelte N616). In beide gevallen zijn de college-besluiten door de gemeente uitgesteld naar 2018.