Een ander en fors deel van onze inzet was in 2017 gericht op het realiseren van de ruimtelijk en sociale randvoorwaarden om de opwek van duurzame energie in het Brabants landschap mogelijk te maken. Dit betreft o.a. inzet op het realiseren van grootschalige wind- en zonne-energie. De doelstelling om 470,5 MW aan wind te realiseren in Brabant zal in de loop van 2021/2022 worden gerealiseerd. Een groot onderdeel hiervan betreft de realisatie van windmolens langs de A16 wat een bijdrage levert van minimaal 100 MW. De vertraging heeft meerdere redenen: we trekken extra tijd uit voor sociale innovatie: het bevorderen van draagvlak en het deels terugvloeien en herinvesteren van financiële resultaten in de lokale gemeenschap en bij de burgers. Daarnaast komt een deel van de vertraging voort uit knelpunten die op rijksniveau opgelost moeten worden. A16, in de prijsvraag “Het energielandschap van de toekomst” van de coöperatie NederLand Boven Water. Prijswinnende ideeën worden begin 2019 bekend gemaakt De provincie vervult verder een faciliterende rol als het gaat om vergunningverlening, bijvoorbeeld voor het zonnepark met 170.000 zonnepanelen dat Nyrstar met Solarcentury samen realiseert.