• Ontwikkelen duurzaamheidsscan voor grote projecten (samen met water) De scan is gereed en toegepast bij 2 provinciale projecten. Meer info: https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/milieu/duurzaamheid/duurzaamheidsscan.aspx;
  • Op 10 oktober is in het Provinciehuis de Dag van de duurzaamheid georganiseerd, deze werd druk bezocht.
  • Geluidsbelastingkaart voor de provinciale infrastructuur is vastgesteld.
  • Evaluatie nota handhavingskoers; is uitgevoerd Statenmededeling op 20-11-2017
  •  Uitvoering Brabantse health deal;
  • Wegnemen/beheersen spoedlocaties met verspreidings- en /of ecologische risico’s; Structurele taken op basis van Bodemconvenant met het Rijk, voortgang is gerapporteerd.
  • Uitvoering van de sanering van de ondergrond en grondwater bij Chemie-Pack;
  • Opdracht voor de VTH-taken 2018 aan de Omgevingsdiensten is verstrekt, Statenmededeling op 18 december 2017.
  • Betonakkoord is gesloten tussen Brabantstad en provincie