• Het project toekomstperspectief varkenshouderij is afgevoerd in de Perspectiefnota 2017.
  • De Landbouw Innovatie Campus staat als een “campus” waar ondernemers leren richting te geven aan bijzondere innovaties op hun bedrijf of in de keten.
  • Het uitvoeringsprogramma Plantaardig is in het begin van 2018 vastgesteld. In 2017 was al begonnen met een aantal projecten, zoals de ontwikkeling van Nedersoja, de introductie van agroforestry en onderzoek naar nieuwe gewassen.
  • Verordeningen ruimte en natuurbescherming zijn gewijzigd vastgesteld.
  • BZV 2.0 is vastgesteld.
  • Er is een Uitvoeringsprogramma Ondersteunende Maatregelen transitie veehouderij vastgesteld.