In 2017 is een nieuwe directeur aangetreden en is het uitvoerend team op sterkte gebracht. Verder is besloten tot de bouw van een demofaciliteit waardoor bedrijven producten kunnen doorontwikkelen Eind 2017 is de start gemaakt met de bouw die in 2018 wordt afgerond. In 2017 is een eigen toegangsweg en ingang gecreëerd waardoor de campus beter bereikbaar en toegankelijker is geworden en onafhankelijk van Sabic kan opereren. Het internationale onderzoeksprogramma BIORIZON uitgevoerd door TNO, ECN en VITO is in 2017 een volgende fase ingegaan. Provincie en de samenwerkende kennisinstellingen hebben gezamenlijk geïnvesteerd in een revolverend kennisprogramma. Hierdoor zullen in 2018 aanzienlijke onderzoeksactiviteiten op de campus gaan landen en onderzoekers van kennisinstellingen zich permanent gaan vestigen in de regio. Een deel van de demofaciliteit op de campus is ook direct aan deze kennisinstellingen verhuurd wat bijdraagt aan het verdienmodel van de campus. Eind 2017 zijn er 3 kennisinstellingen en 9 bedrijven op de Green Chemistry Campus gevestigd. In totaal betreft dit 74 formatieplaatsen. Belangrijke mijlpaal in 2017 is de opening van het Cosun Research Center in Dinteloord waar onderzoek rondom nieuwe hoogwaardige producten uit reststromen van suikerbieten plaats vindt.
Het biobased fund is na intensief overleg met de BOM over fondsvoorwaarden en revolverendheid in het proces om een aantal kleinere fondsen samen te voegen en beter af te stemmen op de vraag van de markt in 2017 geïntegreerd in het bredere innovatiefonds van de BOM.