Verder is in 2017 veel inzet gepleegd op het bevorderen van innovatie, bijvoorbeeld rond zonne-technologie (in de gebouwde omgeving) en elektrisch rijden. We zien daar ook de komende jaren grote kansen als het gaat om kostenverlaging, omzetverhoging, aansprekende en innovatieve producten en het bevorderen van werkgelegenheid. Daarbij hebben we de nodige mix van financiële middelen ingezet. De resultaten op smart en green mobility zijn het gevolg van effectieve en constructieve samenwerking in Brabant in B5 verband en op landelijk niveau met andere overheden maar ook met bedrijven. In dat kader zijn we actief geweest met bijvoorbeeld een onderzoek door PwC naar weg te nemen knelpunten als het gaat om de laadinfrastructuur. Ook hebben we een bijdrage geleverd aan het functioneren van het landelijk publiek-private samenwerkingsverband om de transitie naar elektrisch rijden te versnellen (formule E-team). Op het gebied van laadpalen voor elektrische auto’s heeft in 2017 een aanbesteding plaatsgevonden. De combinatie Nuon-Heijmans heeft deze aanbesteding gewonnen.