• Op het gebied van kennis zijn in 2017 stappen voorwaarts gezet. In Brabantstad-verband wordt kennis en onderwijs een van de thema’s en in 2017 hebben PS besloten tot een impuls voor de Logistic Community Brabant.
  •  In IPO-verband zijn wij met het Rijk in overleg over het verder stimuleren van de regionale economie onder meer via publieke R en D funding. Onze inzet daarbij is extra rijksmiddelen voor R en D.
  • Ondernemers hebben maximaal gebruik gemaakt van Europese programma‘s;
  • Via enkele gerichte subsidies hebben wij JADS een stimulans gegeven.