Wij investeren in startup-ondersteuning, inclusief financiering voor de ‘proof of concept-’ en ‘pre-seedfase’ (zeer vroege fase financiering). Om de financiering van de bestaande Valorisatieprogramma’s in de komende jaren te continueren, hebben wij één nieuw Brabantbreed Valorisatie-fonds opgericht (Brabant Startup Fonds). Voor doorgroeiende bedrijven (scale-ups) wordt kapitaal toegankelijk gemaakt via de MKB-plusfaciliteit.
Als onderdeel van de Samenwerkingsagenda met het rijk, dragen wij zorg voor een adequate en effectieve ondersteuningsstructuur voor het innovatief MKB-bedrijfsleven, met een goede onderlinge samenwerking.