Naast de praktijk in projecten hebben wij ook inzet geleverd op de visie en kaders om onze provinciale taken uit te voeren. Het thema energie heeft in 2017 een prominente plek gekregen in de ontwikkeling van het (voorontwerp) Omgevingsvisie. Samen met o.a. Oss en ’s-Hertogenbosch wordt verkend wat de mogelijkheden zijn van windenergie in het gebied tussen deze gemeenten.