De openbare procedure voor de verkoop van provinciale natuurgronden is in mei afgerond. De totale oppervlakte is 590 ha. Daarvan gaat uiteindelijk, na een zorgvuldige afweging, 38 ha naar particuliere belangstellenden. De overige gronden gaan naar terreinbeherende instanties. In de afweging stond vooral centraal wie de beste natuur zal ontwikkelen.
In het voorjaar zijn de volgende uitvoeringsprojecten afgesloten: landinrichting Weerijs-Zuid (140 ha nieuwe natuur en 18km ecologische verbindingszone) en de Lente-akkoord projecten Noordpolder in Ossendrecht (142 ha), Lage Vuchtpolder (80 ha) en Hengstven (88 ha).
De evaluatie van het GOB is uitgevoerd. In vervolg hierop zijn de kpi’s van het GOB aangepast.

Via verschillende communicatieactiviteiten is de natuur in Brabant en de realisatie van het NNB in beeld gebracht: tv-serie Natuurrijk, diverse video’s, animaties over NNB en PAS en brochures over NNB en PAS. In totaal is in 2017 1.007 ha grond verworven voor het NNB en 1.111 ha ingericht.