De CdK is met zijn kabinet, veelal achter de schermen, betrokken bij het oplossen van diverse integriteitskwesties in gemeenten. De wijze van betrokkenheid is maatwerk en varieert van geïnformeerd zijn en het volgen van de kwestie tot adviseren, bemiddelen of zelfs het in gang zetten van een onderzoek.
Eind maart 2017 heeft de CdK in een brief aandacht gevraagd voor de bestuurlijke integriteit en een stappenplan toegestuurd. Dit stappenplan beschrijft een aantal stappen die een burgemeester kan nemen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen en de periode daarna, de vorming van een nieuw college van B&W. Een onderdeel van het stappenplan is de screening van kandidaat-wethouders door een extern bureau en een integriteitsgesprek door de burgemeester met de kandidaat-wethouder.