In 2017 zijn twaalf Agrofoodpluimen aan bedrijven uitgereikt die een pioniersrol vervullen in de agrofoodsector. Voor meer informatie: zie Brabantse Agrofood 2020.
De Landbouw Innovatie Campus staat als “campus” waar boeren leren richting te geven aan bijzondere innovaties op hun bedrijf of in de keten. Drie voorbeelden: de ontwikkeling van het spel Forced Local. HAS, Helicon en de Herenboeren gaan dit gebruiken om met studenten en Herenboerenleden te ervaren wat (eenzijdig / overmatig) gebruik van de bodem doet voor toekomstige teelten en wat de beperkingen zijn van het eigen grondgebied. Met drie boeren zijn nieuwe instrumenten ontwikkeld voor betere omgang tussen boer en buur. Vervolgstap is deze manier van werken en deze nieuwe instrumenten voor meer boeren beschikbaar maken. Met Less +1 hebben we met (ondermeer) Statenleden het wortelexperiment gedaan. Met boeren is onderzocht op welke manier zij aan hun producten meer waarde kunnen toekennen. Dit wordt gebundeld in een receptenboek zodat het breder toegankelijk wordt. Via Translab zijn er zeven concepten pro-actief ondersteund bij de ontwikkeling van niche naar mainstream, die zich hebben bewezen qua duurzaamheid, waardecreatie en opschalingspotentieel. Het gaat om de volgende bedrijven: Dutch Quinoa Group, Vegetarische Slager, Keten Duurzaam Varkensvlees, Heydehoeve, Volwaard, Rondeel en een verzameling van bedrijven onder de noemer Korte Meerwaarde Ketens.
In het kader van het LIB (Landbouw Innovatie Noord-Brabant) zijn dit jaar 33 innovatieve projecten gehonoreerd en 4 themabijeenkomsten georganiseerd (waarvan één in Italië/Emilia Romagna). Enkele voorbeelden van projecten zijn: ‘Sensoren en gezondheid in de melkveehouderij’, Quark en RECUPA (voor meer informatie zie stuurgroep LIB).