Uniek sporten
Daarnaast is met diverse partners in Brabant (loketten/gemeenten, intermediaire organisaties, etc.) afgesproken om samen verschillende projecten op te zetten en uit te voeren om het doel te behalen: 50.000 extra mensen met een beperking aan het bewegen krijgen. In 2017 zijn het project Wheels2sport (leenfaciliteit voor sporthulpmiddelen) en het project side-events uniek sporten bij grote sportevenementen gestart. Vooruitlopend op de nog uit te voeren eerste meting o.b.v. de voortgangsmonitor wordt ingeschat dat van het doel na eind 2017 ca 20% is gerealiseerd.

Sportevenementen
Het EK Vrouwenvoetbal was door de prestatie van de Oranje Leeuwinnen een succes. Ook voor de speelsteden Breda en Tilburg is het EK goed bevallen. In aanloop naar het EK heeft Brabant via het activatieprogramma Best Football Friends het meisjesvoetbal (en het EK zelf) extra op de kaart gezet. Uit de evaluatie van Mulier Instituut: “Best Football Friends heeft onmiskenbaar bijgedragen aan een positieve provinciale en lokale uitstraling van het meisjesvoetbal en heeft veel meiden een bijzonder, goed georganiseerd en vooral enorm leuk toernooi geboden in de aanloop naar het EK vrouwenvoetbal (Rapportcijfer 7,9.).

In 2017 is het Brabant gelukt om het grote internationale hockey-evenement Champions Trophy Heren naar BrabantStad te halen. Dit evenement vindt in juni 2018 in Breda plaats. Ook heeft het NK skateboarden in Noord-Brabant plaatsgevonden en is mede naar aanleiding hiervan een lobbytraject gestart voor het WK Skateboarden in 2019.

De provincie is ook betrokken geweest bij de volgende topsportevenementen voor mensen met een beperking: Worldcup Rolstoeldansen (Cuijk), Paragames (Breda) en Internationaal Elektrisch Rolstoelhockey-toernooi (Eindhoven).

Innovatie
Eind 2017 zijn de Brabantse fieldlabs voor Sport en Bewegen (Innosportlab Sport en Beweeg!) en Bewegend leren (Sportinnovator Centrum Bewegen in het Onderwijs) landelijk geaccrediteerd. Zij ontvangen subsidie vanuit het ministerie van VWS. Eerder ontvingen al het Innosportlab de Tongelreep (zwemmen), het Innosportlab ’s-Hertogenbosch (gymnastische sporten) en het fieldlab aangepast sporten het predikaat ‘sportinnovator centrum’. Brabant telt nu dus in totaal vijf geaccrediteerde fieldlabs voor sport en bewegen. Technologische innovatie voor sport en bewegen heeft in Brabant grote betekenis voor sporttalenten, innovatieve bedrijven en onderzoeksinstituten in de sport- en gezondheidsmarkt, en voor nieuwe innovatieve startups. Zij werken momenteel samen binnen drie grote Europese sportinnovatieprojecten. Deze samenwerking versterkt zowel de sociaaleconomische structuur en maakt vestiging van andere initiatieven interessant.