Naar aanleiding van het signaal over longontsteking en geitenhouderijen in het VGO2-onderzoek (juli 2017) hebben PS besloten tot een stop op de uitbreiding van geitenhouderijen. Uitbreiden met meer dieren binnen de bestaande bebouwing blijft wel mogelijk. Door het Ondersteuningsteam Volksgezondheid bestaande uit Milieudiensten, enkele Gemeenten, de GGD en de provincie, wordt een notitie opgesteld om gemeenten te helpen bij beslissingen over milieuvergunningen bij toename van het aantal dieren binnen de bestaande bebouwing. Dit ondersteuningsteam heeft eind 2016 de notitie handelingsperspectieven Endotoxinetoetsingskader v1.0 opgesteld naar aanleiding van het VGO1 onderzoek. Dit om vanuit voorzorg te voorkomen dat gezondheidsrisico’s groter worden.