Met Stérk Brabant is een versnelling gekomen in de ontwikkeling van het lerend netwerk. De partners en de initiatieven vormen de basis voor dit lerende netwerk. Via gebruik van social media en vlog’s worden verhalen opgehaald en gedeeld en vindt kennisoverdracht plaats. Daarnaast zijn diverse netwerkbijeenkomsten georganiseerd.
Daarnaast zorgen we voor wetenschappelijke verankering door intensieve samenwerking met TU Eindhoven in het programma Design for Transformative practices. Ook is in februari 2017 de eerste Bounce Backathon gehouden. Met een frisse blik zijn 50 professionals en studenten op zoek gegaan naar innovatieve en slimme oplossingen voor een sociaal veerkrachtiger Brabant. Resultaat: nieuwe denkrichtingen en praktische tools voor elk van de uitdagingen: Vermindering eenzaamheid (Roosendaal), Sturen op geluk (Tilburg), Bestrijding laaggeletterdheid (Cubiss) en Programma Dementie Vriendelijke Gemeenten. Ook internationaal wordt samen geleerd: in 2017 is het Interreg project ITHACA (InnovaTion in Health And Care for All) van start gegaan met de provincie als leadpartner. Hierin delen negen regio's van de EU ervaringen op het gebied van 'slimme gezondheid' en 'innovatie in de zorg'.