Een belangrijk aspect in het zorgen dat we de energietransitie opschalen is het pakken van de voorbeeldrol. We zetten als overheden ons eigen vastgoed en maatschappelijk vastgoed, zoals sportaccommodaties, in om te verduurzamen. Er is gestart om sportaccommodaties en het eigen vastgoed van gemeenten en de provincie zoveel mogelijk te verduurzamen. Voor sportaccommodaties heeft een pilotperiode met energiescans plaatsgevonden. Via de sportclubs bereiken we een grote groep mensen. We helpen de markt in de goede richting en maken de transitie zichtbaar en dichtbij voor de Brabander.

Op lokaal, regionaal en provinciaal niveau zijn in 2017 honderden gesprekken gevoerd, hebben bijeenkomsten plaatsgevonden, zijn berichten in de (sociale) media verschenen en is gepubliceerd over de energietransitie. Brabanders komen steeds vaker in aanraking met energietransitieonderwerpen waarbij de provincie een rol speelt. Daar zet het energieteam bewust op in zodat energieprofessionals en inwoners een goed beeld houden op de ontwikkelingen en hun eigen mogelijkheden om eraan bij te dragen. Bijvoorbeeld met storytelling/transitieverhalen; Brabanders die iets bijzonders doen in de energietransitie. Die verhalen werden duizenden keren gelezen. Of door mijlpalen uit te dragen via sociale media filmpjes (marketing). Afhankelijk van het onderwerp bekijken tussen de 11.000 en 55.000 Brabanders deze korte filmpjes. Daarnaast is er natuurlijk de actieve benadering van de media om onze onderwerpen voor het voetlicht te brengen. Bovendien zijn er nog tal van kleine en grote bijeenkomsten. Zo is Brabant gepositioneerd als een toonaangevende regio voor elektrisch vervoer op de internationale beurs in Stuttgart. In Brabant zijn er tal van oploopjes geweest om een thema uit te diepen of om netwerken aan elkaar te verbinden. De 2,5 miljoen Brabanders zien en horen steeds meer en ervaren daarmee dat het hoort bij een gewone ontwikkeling van onze samenleving.

We willen dat alle Brabanders actief mee kunnen doen en hebben daarop ingezet via sociale participatie. Voor het bevorderen van sociale innovatie hebben wij in 2017 een samenwerkingsovereenkomst met Enpuls afgesloten, waarbij we samen 2,4 miljoen euro beschikbaar hebben gesteld, waarvan 1,4 miljoen van de provincie.