Basisinfrastructuur professionele en amateurkunsten

Met de verlening van de meerjarige subsidies amateurkunsten is het op orde brengen van de basisinfrastructuur voor professionele en amateurkunsten in 2017 afgerond.

Symfonische muziekvoorziening

Naast de financiële ondersteuning van de philharmonie zuidnederland is ruimte gecreëerd voor een versterking en verbreding van de klassieke en hedendaagse symfonische muziekvoorziening (start uitvoering 2018).

Transitie uitvoeringsorganisaties

Er is een traject gestart dat in 2018 leidt tot de fusie van uitvoeringsorganisaties bkkc en Kunstbalie.

Cultuureducatie

De ondersteuning van gemeenten ten aanzien van cultuureducatie is sterk uitgebreid van 27 naar 47 gemeenten. Hiermee nemen nu ruim 300 scholen deel aan cultuureducatie via het provinciale programma De Cultuurloper.

Talentontwikkeling

Er is een nieuwe aanpak voor de ontwikkeling van talenten opgesteld, waarbij het creëren van een netwerk rondom het talent (Talenthub Brabant) centraal staat. In 2018 wordt hier verder uitvoering aan gegeven.