Er was in 2017 een actualisatie van het Bibob-beleid voorzien op basis van een in 2016 uitgevoerde evaluatie in de vorm van een visitatie. Dit is niet gehaald. Op verzoek van de visitatiecommissie heeft een uitgebreidere evaluatie plaatsgevonden, waardoor deze in 2017 is opgeleverd. Op 6 juni 2017 is de evaluatie aan de Staten verstrekt, met daarbij een Statenmededeling waaruit volgt dat we in de aanbevelingen in 2018 verder uitwerken. Deze aanbevelingen betreffen onder andere een uitwerking van een risicogerichte toepassing van de Wet Bibob, het vervullen van een ambassadeursrol richting gemeenten en het vergroten van de bewustwording van de interne organisatie. Op basis van de uitwerking vindt een aanpassing van het Bibob-beleid plaats.