Er zijn twee bestuursovereenkomsten voor snelfietsroutes getekend, waarvan realisatie is voorzien voor eind 2020. Een nieuwe concept van wayfinding voor de snelfietsroutes is virtueel en op straat getest en zal in 2018 als demonstratieproject worden toegepast op het traject Tilburg – Waalwijk. Om het fietsgebruik verder te stimuleren wordt de vigerende werkgeversaanpak gecombineerd met de aanleg van snelfietsroutes. In 2017 zijn de laatste van alle Brabantse treinstations voorzien van OV-fietsen, met als afronding de fietscarrousel bij Tilburg University. Dit leenconcept faciliteert de overstap tussen de modaliteiten trein en fiets. Het aantal locaties waar men Hopperpoint-fietsen kan lenen is verder gegroeid.