Op 25 september 2017 hebben GS de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) 2.0 vastgesteld. Deze is vereenvoudigd en de normscore gaat omhoog. Dat betekent dat bedrijven meer moeite moeten doen om aan de BZV te kunnen voldoen. In een drietal bedrijven hebben wij actief eraan bijgedragen om de proefstalstatus (landelijk) te versnellen: varkenshouderij van der Meijden in Oirschot, Keten Duurzaam Varkensvlees en een emissiearm vloersysteem V1-agro. Daarnaast zijn ook greendeals gesloten voor Weidevarkens en natuurinclusief grondgebruik Herenboeren.