Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2018
  1. Blz. 2 Jaarstukken 2018
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Leeswijzer
    1. Blz. 5 Leeswijzer
   2. Blz. 6 Inleiding en hoofdlijnen
    1. Blz. 7 Inleiding
    2. Blz. 8 "Brabant in beweging"
     1. Blz. 9 "Brabant in beweging"
    3. Blz. 10 Hoofdlijnen, highlights en mijlpalen per begrotingsprogramma
     1. Blz. 11 Hoofdlijnen, highlights en mijlpalen per begrotingsprogramma
    4. Blz. 12 Financieel totaalbeeld
     1. Blz. 13 Financieel totaalbeeld
   3. Blz. 14 Programma 01 Bestuur
    1. Blz. 15 Inleiding
    2. Blz. 16 Wat heeft het gekost?
    3. Blz. 17 Toelichting
    4. Blz. 18 Bestuur op hoofdlijnen
     1. Blz. 19 Algemeen beeld van het programma
     2. Blz. 20 Inzet verbonden partijen
    5. Blz. 21 01.01 Provinciebestuur
     1. Blz. 22 Inleiding
     2. Blz. 23 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 24 Het bevorderen van de kwaliteit van het openbaar bestuur in Noord-Brabant
       1. Blz. 25 Bestuurlijke integriteit
       2. Blz. 26 Kennis en onderzoek
       3. Blz. 27 Weerbare overheid
       4. Blz. 28 Wet Bibob
     3. Blz. 29 Wat hebben we daarvoor gedaan?
     4. Blz. 30 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 31 Wat heeft het gekost? (toelichting)
    6. Blz. 32 01.02 Bestuurlijke samenwerking
     1. Blz. 33 Inleiding
     2. Blz. 34 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 35 Het creëren van een lokaal bestuur dat in staat is slag- en schakelkracht te genereren voor de grote maatschappelijke opgaven en er tegelijkertijd in slaagt nabij, betrokken en aanspreekbaar te zijn
       1. Blz. 36 (Veer)krachtig bestuur
       2. Blz. 37 Bestuurlijke samenwerking en bestuurlijke vernieuwing
     3. Blz. 38 Wat hebben we daarvoor gedaan?
     4. Blz. 39 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 40 Wat heeft het gekost? (toelichting)
    7. Blz. 41 01.03 Interbestuurlijk toezicht
     1. Blz. 42 Inleiding
     2. Blz. 43 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 44 Het versterken van functioneren van Brabantse gemeenten en waterschappen, zodat burgers blijvend kunnen vertrouwen op de overheid
       1. Blz. 45 Interbestuurlijk toezicht
     3. Blz. 46 Wat hebben we daarvoor gedaan?
     4. Blz. 47 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 48 Wat heeft het gekost? (toelichting)
   4. Blz. 49 Programma 02 Ruimte en agrofood
    1. Blz. 50 Inleiding
    2. Blz. 51 Wat heeft het gekost?
    3. Blz. 52 Toelichting
    4. Blz. 53 Ruimte op hoofdlijnen
     1. Blz. 54 Algemeen beeld van het programma
     2. Blz. 55 Inzet verbonden partijen
    5. Blz. 56 02.01 Ruimtelijke ontwikkeling van het Brabantmozaïek
     1. Blz. 57 Inleiding
     2. Blz. 58 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 59 Het behouden en waar mogelijk het versterken van de kwaliteit van het fijnmazige mozaïek in Brabant
       1. Blz. 60 Brabantse aanpak leegstand
       2. Blz. 61 Brabantse Agenda Wonen
       3. Blz. 62 Ontwikkelbedrijf
       4. Blz. 63 Ruimtelijke Ontwikkeling algemeen
       5. Blz. 64 Werklocaties (prg.2 Ruimte en agrofood)
     3. Blz. 65 Wat hebben we daarvoor gedaan?
     4. Blz. 66 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 67 Wat heeft het gekost? (toelichting)
    6. Blz. 68 02.02 Agrofood; Brabant Quality
     1. Blz. 69 Inleiding
     2. Blz. 70 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 71 Duurzame en slimme agrofoodsector in 2020 met een vitale, maatschappelijk gewaardeerde en bedrijfseconomisch gezonde sector die opereert in evenwicht met de omgeving en met maximale aandacht voor gezondheid, dierenwelzijn en milieu
       1. Blz. 72 Circulaire economie (prg.2 Ruimte en agrofood)
       2. Blz. 73 Gezondheid/overlast aanpakken
       3. Blz. 74 Heldere kaders
       4. Blz. 75 Innovatie
       5. Blz. 76 Ondersteunende maatregelen
       6. Blz. 77 Verbinden en aanjagen
     3. Blz. 78 Wat hebben we daarvoor gedaan?
     4. Blz. 79 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 80 Wat heeft het gekost? (toelichting)
   5. Blz. 81 Programma 03 Natuur, water en milieu
    1. Blz. 82 Inleiding
    2. Blz. 83 Wat heeft het gekost?
    3. Blz. 84 Toelichting
    4. Blz. 85 Natuur, water en milieu op hoofdlijnen
     1. Blz. 86 Algemeen beeld van het programma
     2. Blz. 87 Inzet verbonden partijen
    5. Blz. 88 03.01 Water
     1. Blz. 89 Inleiding
     2. Blz. 90 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 91 Water
       1. Blz. 92 03.01 Water
     3. Blz. 93 Wat hebben we daarvoor gedaan?
     4. Blz. 94 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 95 Toelichting
    6. Blz. 96 03.02 Milieu
     1. Blz. 97 Inleiding
     2. Blz. 98 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 99 Milieu
       1. Blz. 100 Milieu
     3. Blz. 101 Wat hebben we daarvoor gedaan?
     4. Blz. 102 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 103 Wat heeft het gekost? (toelichting)
    7. Blz. 104 03.03 Natuur en Landschap
     1. Blz. 105 Inleiding
     2. Blz. 106 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 107 Natuur en Landschap
       1. Blz. 108 Natuur en Landschap
     3. Blz. 109 Wat hebben we daarvoor gedaan?
     4. Blz. 110 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 111 Wat heeft het gekost? (toelichting)
    8. Blz. 112 03.04 Groen Ontwikkelfonds Brabant
     1. Blz. 113 Inleiding
     2. Blz. 114 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 115 Realiseren volledige natuurnetwerk Brabant
       1. Blz. 116 Groen Ontwikkelfonds Brabant
     3. Blz. 117 Wat hebben we daarvoor gedaan?
     4. Blz. 118 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 119 Wat heeft het gekost? (toelichting)
   6. Blz. 120 Programma 04 Economie en energie
    1. Blz. 121 Inleiding
    2. Blz. 122 Wat heeft het gekost?
    3. Blz. 123 Toelichting
    4. Blz. 124 Economie en energie op hoofdlijnen
     1. Blz. 125 Algemeen beeld van het programma
     2. Blz. 126 Inzet verbonden partijen
    5. Blz. 127 04.01 Algemeen economisch beleid
     1. Blz. 128 Inleiding
     2. Blz. 129 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 130 Zorgdragen voor een wendbare en kwalitatief hoogstaande arbeidsmarkt
       1. Blz. 131 Werklocaties (prg.4 Economie en energie)
      2. Blz. 132 Stimuleren van vrijetijdseconomie
       1. Blz. 133 Vrijetijdseconomie (VTE)
      3. Blz. 134 Internationalisering & Branding + Europese Programma's
       1. Blz. 135 Internationalisering en branding
     3. Blz. 136 Wat hebben we daarvoor gedaan?
     4. Blz. 137 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 138 Toelichting
    6. Blz. 139 04.02 Economisch programma Brabant
     1. Blz. 140 Inleiding
     2. Blz. 141 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 142 Het versterken van de de economische structuur en verbeteren we de innovatiekracht van Noord-Brabant
       1. Blz. 143 Arbeidsmarkt
       2. Blz. 144 Innoveren met topclusters voor maatschappelijke opgaven
       3. Blz. 145 MKB en ondernemerschap
     3. Blz. 146 Wat hebben we daarvoor gedaan?
     4. Blz. 147 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 148 Toelichting
    7. Blz. 149 04.04 Energie, innovatie en transitie
     1. Blz. 150 Inleiding
     2. Blz. 151 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 152 Energie, innovatie en transitie
       1. Blz. 153 Duurzame energie en energietransitie
     3. Blz. 154 Wat hebben we daarvoor gedaan?
     4. Blz. 155 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 156 Toelichting
   7. Blz. 157 Programma 05 Mobiliteit
    1. Blz. 158 Inleiding
    2. Blz. 159 Wat heeft het gekost?
    3. Blz. 160 Toelichting
    4. Blz. 161 Mobiliteit op hoofdlijnen
     1. Blz. 162 Algemeen beeld van het programma
     2. Blz. 163 Inzet verbonden partijen
    5. Blz. 164 05.01 Mobiliteit
     1. Blz. 165 Inleiding
     2. Blz. 166 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 167 Verbeteren verbindingen binnen Brabant
       1. Blz. 168 Data
       2. Blz. 169 Fiets
       3. Blz. 170 Goederenvervoer
       4. Blz. 171 Luchtvaart
      2. Blz. 172 Het versterken van de de (inter)nationale en (inter)regionale bereikbaarheid van Brabant
       1. Blz. 173 SmartwayZ.NL Smart Mobility
       2. Blz. 174 Verkeersveiligheid
     3. Blz. 175 Wat hebben we daarvoor gedaan?
     4. Blz. 176 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 177 Toelichting
    6. Blz. 178 05.02 Openbaar vervoer (O.V.)
     1. Blz. 179 Inleiding
     2. Blz. 180 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 181 Werken aan vraaggericht, verbindend, verantwoord openbaar vervoer en slimme mobiliteitsoplossingen
       1. Blz. 182 Openbaar Vervoer
       2. Blz. 183 Spoor, HOV en Knooppunten
       3. Blz. 184 Vernieuwing OV
     3. Blz. 185 Wat hebben we daarvoor gedaan?
     4. Blz. 186 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 187 Toelichting
    7. Blz. 188 05.03 Infrastructuur/Provinciale wegen
     1. Blz. 189 Inleiding
     2. Blz. 190 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 191 Op orde zijn van provinciale wegen/- fietspaden
       1. Blz. 192 Beheer en onderhoud provinciale wegen
       2. Blz. 193 Duurzaamheid en innovatie
       3. Blz. 194 Majeure projecten
       4. Blz. 195 Oplossen van knelpunten en verbeteren van de verkeersveiligheid
     3. Blz. 196 Wat hebben we daarvoor gedaan?
     4. Blz. 197 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 198 Toelichting
   8. Blz. 199 Programma 06 Cultuur en samenleving
    1. Blz. 200 Inleiding
    2. Blz. 201 Wat heeft het gekost?
    3. Blz. 202 Toelichting
    4. Blz. 203 Cultuur en samenleving op hoofdlijnen
     1. Blz. 204 Algemeen beeld van het programma
     2. Blz. 205 Inzet verbonden partijen
    5. Blz. 206 06.01 Cultuur
     1. Blz. 207 Inleiding
     2. Blz. 208 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 209 Het bevorderen een aantrekkelijk cultureel klimaat, met een krachtige culturele infrastructuur en een aanbod waarmee we (inter-)nationaal uitblinken
       1. Blz. 210 Provinciale culturele infrastructuur
     3. Blz. 211 Wat hebben we daarvoor gedaan?
     4. Blz. 212 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 213 Toelichting
    6. Blz. 214 06.02 Erfgoed
     1. Blz. 215 Inleiding
     2. Blz. 216 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 217 Duurzaam behoud van erfgoed door herbestemming, (gebieds)ontwikkeling of restauratie, de bescherming van collecties, de beleving van ons cultureel erfgoed en de verhalen van Brabant
       1. Blz. 218 Basis op orde
       2. Blz. 219 Erfgoedfabriek
       3. Blz. 220 Vier verhaallijnen: bevochten, religieus, bestuurlijk en innovatief Brabant
     3. Blz. 221 Wat hebben we daarvoor gedaan?
     4. Blz. 222 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 223 Toelichting
    7. Blz. 224 06.03 Sociale Veerkracht
     1. Blz. 225 Inleiding
     2. Blz. 226 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 227 Het versterken de sociale veerkracht in Brabant
       1. Blz. 228 Versterken Sociale Veerkracht
     3. Blz. 229 Wat hebben we daarvoor gedaan?
     4. Blz. 230 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 231 Toelichting
    8. Blz. 232 06.04 Sport
     1. Blz. 233 Inleiding
     2. Blz. 234 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
      1. Blz. 235 Via Sport bijdragen aan de provinciale opgaven, met name aan een sociaal veerkrachtige samenleving en een sterke Brabantse economie
       1. Blz. 236 Sport
     3. Blz. 237 Wat hebben we daarvoor gedaan?
     4. Blz. 238 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 239 Toelichting
   9. Blz. 240 Algemeen financieel beleid
    1. Blz. 241 Inleiding
    2. Blz. 242 Algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 243 Inleiding
     2. Blz. 244 Opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting
     3. Blz. 245 Algemene uitkering Provinciefonds
     4. Blz. 246 Dividenden/verkoop opbrengst
     5. Blz. 247 Financieringsfunctie
     6. Blz. 248 Overige algemene dekkingsmiddelen
    3. Blz. 249 Overhead en stelposten
     1. Blz. 250 Inleiding
     2. Blz. 251 Onvoorzien
     3. Blz. 252 Organisatiekosten (bedrijfsvoering) en Overhead
   10. Blz. 253 Paragrafen: bedrijfsvoering en overige
    1. Blz. 254 1. Bedrijfsvoering
     1. Blz. 255 Inleiding
     2. Blz. 256 Professionals met ruimte
     3. Blz. 257 Een organisatie die ondersteunt
     4. Blz. 258 Organisatiekostenbudget
     5. Blz. 259 Wat hebben we daarvoor gedaan?
     6. Blz. 260 Wat heeft het gekost?
    2. Blz. 261 2. Provinciale heffingen
     1. Blz. 262 Inleiding
     2. Blz. 263 Opcenten motorrijtuigenbelasting
     3. Blz. 264 Grondwaterheffing en Nazorgheffing in kader van leemtewet
     4. Blz. 265 Leges
     5. Blz. 266 Leges Waterwet (grondwateronttrekking)
     6. Blz. 267 Leges Ontgrondingenwet
     7. Blz. 268 Leges Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
     8. Blz. 269 Leges Wet Natuurbescherming
     9. Blz. 270 Vergunningen/ontheffingen wegenverordening
     10. Blz. 271 Kostendekkendheid leges
    3. Blz. 272 3. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 273 Inleiding
     2. Blz. 274 Wat wil de provincie bereiken?
     3. Blz. 275 Wat gaat de provincie daarvoor doen?
     4. Blz. 276 Inventarisatie weerstandscapaciteit
     5. Blz. 277 Inventarisatie risico's
     6. Blz. 278 Ratio weerstandsvermogen
    4. Blz. 279 4. Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 280 Onderhoud wegen
     2. Blz. 281 Onderhoud provinciale gebouwen en installaties
     3. Blz. 282 Onderhoud vaarwegen
    5. Blz. 283 5. Treasury
     1. Blz. 284 Inleiding
     2. Blz. 285 Ontwikkelingen Treasury
     3. Blz. 286 Obligatieportefeuilles
     4. Blz. 287 Beleid en beheersing van risico's
     5. Blz. 288 Provinciefinanciering
    6. Blz. 289 6. Verbonden partijen
     1. Blz. 290 Algemeen beeld
     2. Blz. 291 1 Gemeenschappelijke regelingen
     3. Blz. 292 2 Vennootschappen en coöperaties
     4. Blz. 293 3 Verenigingen en stichtingen
     5. Blz. 294 4 Overige verbonden partijen
     6. Blz. 295 5 Investeringsfondsen voor Brabant
     7. Blz. 296 6 Verbonden patijen - vermogen, resultaat en dividend
     8. Blz. 297 Stoplichtenmodel verbonden partijen
    7. Blz. 298 7. Ontwikkelbedrijf en grondbeleid
     1. Blz. 299 Algemeen beeld ontwikkelbedrijf en grondbeleid
     2. Blz. 300 Portefeuille Ontwikkelbedrijf
     3. Blz. 301 Belangrijkste ontwikkelingen 2018 overige beleidsvelden
     4. Blz. 302 BBV en Risicomanagement grondportefeuille Ontwikkelbedrijf
    8. Blz. 303 8. Investeringsagenda
     1. Blz. 304 Algemeen beeld van de paragraaf
     2. Blz. 305 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     3. Blz. 306 Wat hebben we daarvoor gedaan?
    9. Blz. 307 9. Europese programma's
     1. Blz. 308 Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
     2. Blz. 309 Wat hebben we daarvoor gedaan?
     3. Blz. 310 Wat heeft het gekost?
    10. Blz. 311 10. Burgerjaarverslag
     1. Blz. 312 Inleiding
     2. Blz. 313 Relatiebeheer
     3. Blz. 314 Betrokkenheid / participatie
     4. Blz. 315 Betrouwbaarheid / transparantie
     5. Blz. 316 Telefonische bereikbaarheid
     6. Blz. 317 Kwalitatief onderzoek ontvangst PH
     7. Blz. 318 Afhandeling subsidies
     8. Blz. 319 Afhandeling vergunningen, ontheffingen en goedgekeurde verklaringen
     9. Blz. 320 Afhandeling facturen
     10. Blz. 321 Afhandeling bezwaarschriften en administratieve beroepen
   11. Blz. 322 Jaarrekening 2018
    1. Blz. 323 Programmarekening met toelichting
     1. Blz. 324 Programmarekening met toelichting
    2. Blz. 325 Grondslagen voor resultaatbepaling en waardering
     1. Blz. 326 Algemene grondslagen
     2. Blz. 327 Vaste activa
     3. Blz. 328 Vlottende activa
     4. Blz. 329 Vaste passiva
     5. Blz. 330 Vlottende passiva
     6. Blz. 331 Niet in de balans opgenomen verplichtingen
    3. Blz. 332 Balans per 31 december 2018
     1. Blz. 333 Balans per 31 december 2018
    4. Blz. 334 Toelichting op de balans per 31 december 2018
     1. Blz. 335 Aansluiting met de balans per 31 december 2017
     2. Blz. 336 ACTIVA
     3. Blz. 337 Vaste activa
     4. Blz. 338 Immateriële vaste activa
     5. Blz. 339 Materiële vaste activa
     6. Blz. 340 Financiële vaste activa
     7. Blz. 341 Vlottende activa
     8. Blz. 342 PASSIVA
     9. Blz. 343 Vaste passiva
     10. Blz. 344 Eigen vermogen
     11. Blz. 345 Voorzieningen
     12. Blz. 346 Vaste schulden
     13. Blz. 347 Vlottende passiva
     14. Blz. 348 Verleende garanties en waarborgen
    5. Blz. 349 Niet uit de balans blijkende gerelateerde rechten en verplichtingen
     1. Blz. 350 Derivaten
     2. Blz. 351 Overeenkomst Provincie Noord-Brabant en Groenontwikkelfonds Brabant (GOB)
     3. Blz. 352 Megastallen
     4. Blz. 353 Natuurtaken
     5. Blz. 354 Uitkering provinciefonds
     6. Blz. 355 Niet uit de balans blijkende verplichtingen m.b.t. verstrekte geldleningen
     7. Blz. 356 Kunstbezit
    6. Blz. 357 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
     1. Blz. 358 Inleiding
     2. Blz. 359 Ambtelijk apparaat
     3. Blz. 360 Bestuur
     4. Blz. 361 Schatkistbankieren
    7. Blz. 362 Wet normering topinkomens (WNT)
     1. Blz. 363 Wet normering topinkomens (WNT)
    8. Blz. 364 Overige verplichte bijlagen
     1. Blz. 365 Overige verplichte bijlagen
   12. Blz. 366 Lijst van afkortingen
    1. Blz. 367 Afkortingenlijst
  3. Activiteiten
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap