Sitemap

Jaarstukken 2018 Blz. 1
Jaarstukken 2018 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Leeswijzer Blz. 4
Leeswijzer Blz. 5
Inleiding en hoofdlijnen Blz. 6
Inleiding Blz. 7
"Brabant in beweging" Blz. 8
"Brabant in beweging" Blz. 9
Hoofdlijnen, highlights en mijlpalen per begrotingsprogramma Blz. 10
Hoofdlijnen, highlights en mijlpalen per begrotingsprogramma Blz. 11
Financieel totaalbeeld Blz. 12
Financieel totaalbeeld Blz. 13
Programma 01 Bestuur Blz. 14
Inleiding Blz. 15
Wat heeft het gekost? Blz. 16
Toelichting Blz. 17
Bestuur op hoofdlijnen Blz. 18
Algemeen beeld van het programma Blz. 19
Inzet verbonden partijen Blz. 20
01.01 Provinciebestuur Blz. 21
Inleiding Blz. 22
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 23
Het bevorderen van de kwaliteit van het openbaar bestuur in Noord-Brabant Blz. 24
Bestuurlijke integriteit Blz. 25
Kennis en onderzoek Blz. 26
Weerbare overheid Blz. 27
Wet Bibob Blz. 28
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 29
Wat heeft het gekost? Blz. 30
Wat heeft het gekost? (toelichting) Blz. 31
01.02 Bestuurlijke samenwerking Blz. 32
Inleiding Blz. 33
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 34
Het creëren van een lokaal bestuur dat in staat is slag- en schakelkracht te genereren voor de grote maatschappelijke opgaven en er tegelijkertijd in slaagt nabij, betrokken en aanspreekbaar te zijn Blz. 35
(Veer)krachtig bestuur Blz. 36
Bestuurlijke samenwerking en bestuurlijke vernieuwing Blz. 37
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 38
Wat heeft het gekost? Blz. 39
Wat heeft het gekost? (toelichting) Blz. 40
01.03 Interbestuurlijk toezicht Blz. 41
Inleiding Blz. 42
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 43
Het versterken van functioneren van Brabantse gemeenten en waterschappen, zodat burgers blijvend kunnen vertrouwen op de overheid Blz. 44
Interbestuurlijk toezicht Blz. 45
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 46
Wat heeft het gekost? Blz. 47
Wat heeft het gekost? (toelichting) Blz. 48
Programma 02 Ruimte en agrofood Blz. 49
Inleiding Blz. 50
Wat heeft het gekost? Blz. 51
Toelichting Blz. 52
Ruimte op hoofdlijnen Blz. 53
Algemeen beeld van het programma Blz. 54
Inzet verbonden partijen Blz. 55
02.01 Ruimtelijke ontwikkeling van het Brabantmozaïek Blz. 56
Inleiding Blz. 57
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 58
Het behouden en waar mogelijk het versterken van de kwaliteit van het fijnmazige mozaïek in Brabant Blz. 59
Brabantse aanpak leegstand Blz. 60
Brabantse Agenda Wonen Blz. 61
Ontwikkelbedrijf Blz. 62
Ruimtelijke Ontwikkeling algemeen Blz. 63
Werklocaties (prg.2 Ruimte en agrofood) Blz. 64
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 65
Wat heeft het gekost? Blz. 66
Wat heeft het gekost? (toelichting) Blz. 67
02.02 Agrofood; Brabant Quality Blz. 68
Inleiding Blz. 69
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 70
Duurzame en slimme agrofoodsector in 2020 met een vitale, maatschappelijk gewaardeerde en bedrijfseconomisch gezonde sector die opereert in evenwicht met de omgeving en met maximale aandacht voor gezondheid, dierenwelzijn en milieu Blz. 71
Circulaire economie (prg.2 Ruimte en agrofood) Blz. 72
Gezondheid/overlast aanpakken Blz. 73
Heldere kaders Blz. 74
Innovatie Blz. 75
Ondersteunende maatregelen Blz. 76
Verbinden en aanjagen Blz. 77
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 78
Wat heeft het gekost? Blz. 79
Wat heeft het gekost? (toelichting) Blz. 80
Programma 03 Natuur, water en milieu Blz. 81
Inleiding Blz. 82
Wat heeft het gekost? Blz. 83
Toelichting Blz. 84
Natuur, water en milieu op hoofdlijnen Blz. 85
Algemeen beeld van het programma Blz. 86
Inzet verbonden partijen Blz. 87
03.01 Water Blz. 88
Inleiding Blz. 89
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 90
Water Blz. 91
03.01 Water Blz. 92
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 93
Wat heeft het gekost? Blz. 94
Toelichting Blz. 95
03.02 Milieu Blz. 96
Inleiding Blz. 97
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 98
Milieu Blz. 99
Milieu Blz. 100
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 101
Wat heeft het gekost? Blz. 102
Wat heeft het gekost? (toelichting) Blz. 103
03.03 Natuur en Landschap Blz. 104
Inleiding Blz. 105
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 106
Natuur en Landschap Blz. 107
Natuur en Landschap Blz. 108
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 109
Wat heeft het gekost? Blz. 110
Wat heeft het gekost? (toelichting) Blz. 111
03.04 Groen Ontwikkelfonds Brabant Blz. 112
Inleiding Blz. 113
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 114
Realiseren volledige natuurnetwerk Brabant Blz. 115
Groen Ontwikkelfonds Brabant Blz. 116
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 117
Wat heeft het gekost? Blz. 118
Wat heeft het gekost? (toelichting) Blz. 119
Programma 04 Economie en energie Blz. 120
Inleiding Blz. 121
Wat heeft het gekost? Blz. 122
Toelichting Blz. 123
Economie en energie op hoofdlijnen Blz. 124
Algemeen beeld van het programma Blz. 125
Inzet verbonden partijen Blz. 126
04.01 Algemeen economisch beleid Blz. 127
Inleiding Blz. 128
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 129
Zorgdragen voor een wendbare en kwalitatief hoogstaande arbeidsmarkt Blz. 130
Werklocaties (prg.4 Economie en energie) Blz. 131
Stimuleren van vrijetijdseconomie Blz. 132
Vrijetijdseconomie (VTE) Blz. 133
Internationalisering & Branding + Europese Programma's Blz. 134
Internationalisering en branding Blz. 135
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 136
Wat heeft het gekost? Blz. 137
Toelichting Blz. 138
04.02 Economisch programma Brabant Blz. 139
Inleiding Blz. 140
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 141
Het versterken van de de economische structuur en verbeteren we de innovatiekracht van Noord-Brabant Blz. 142
Arbeidsmarkt Blz. 143
Innoveren met topclusters voor maatschappelijke opgaven Blz. 144
MKB en ondernemerschap Blz. 145
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 146
Wat heeft het gekost? Blz. 147
Toelichting Blz. 148
04.04 Energie, innovatie en transitie Blz. 149
Inleiding Blz. 150
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 151
Energie, innovatie en transitie Blz. 152
Duurzame energie en energietransitie Blz. 153
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 154
Wat heeft het gekost? Blz. 155
Toelichting Blz. 156
Programma 05 Mobiliteit Blz. 157
Inleiding Blz. 158
Wat heeft het gekost? Blz. 159
Toelichting Blz. 160
Mobiliteit op hoofdlijnen Blz. 161
Algemeen beeld van het programma Blz. 162
Inzet verbonden partijen Blz. 163
05.01 Mobiliteit Blz. 164
Inleiding Blz. 165
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 166
Verbeteren verbindingen binnen Brabant Blz. 167
Data Blz. 168
Fiets Blz. 169
Goederenvervoer Blz. 170
Luchtvaart Blz. 171
Het versterken van de de (inter)nationale en (inter)regionale bereikbaarheid van Brabant Blz. 172
SmartwayZ.NL Smart Mobility Blz. 173
Verkeersveiligheid Blz. 174
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 175
Wat heeft het gekost? Blz. 176
Toelichting Blz. 177
05.02 Openbaar vervoer (O.V.) Blz. 178
Inleiding Blz. 179
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 180
Werken aan vraaggericht, verbindend, verantwoord openbaar vervoer en slimme mobiliteitsoplossingen Blz. 181
Openbaar Vervoer Blz. 182
Spoor, HOV en Knooppunten Blz. 183
Vernieuwing OV Blz. 184
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 185
Wat heeft het gekost? Blz. 186
Toelichting Blz. 187
05.03 Infrastructuur/Provinciale wegen Blz. 188
Inleiding Blz. 189
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 190
Op orde zijn van provinciale wegen/- fietspaden Blz. 191
Beheer en onderhoud provinciale wegen Blz. 192
Duurzaamheid en innovatie Blz. 193
Majeure projecten Blz. 194
Oplossen van knelpunten en verbeteren van de verkeersveiligheid Blz. 195
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 196
Wat heeft het gekost? Blz. 197
Toelichting Blz. 198
Programma 06 Cultuur en samenleving Blz. 199
Inleiding Blz. 200
Wat heeft het gekost? Blz. 201
Toelichting Blz. 202
Cultuur en samenleving op hoofdlijnen Blz. 203
Algemeen beeld van het programma Blz. 204
Inzet verbonden partijen Blz. 205
06.01 Cultuur Blz. 206
Inleiding Blz. 207
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 208
Het bevorderen een aantrekkelijk cultureel klimaat, met een krachtige culturele infrastructuur en een aanbod waarmee we (inter-)nationaal uitblinken Blz. 209
Provinciale culturele infrastructuur Blz. 210
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 211
Wat heeft het gekost? Blz. 212
Toelichting Blz. 213
06.02 Erfgoed Blz. 214
Inleiding Blz. 215
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 216
Duurzaam behoud van erfgoed door herbestemming, (gebieds)ontwikkeling of restauratie, de bescherming van collecties, de beleving van ons cultureel erfgoed en de verhalen van Brabant Blz. 217
Basis op orde Blz. 218
Erfgoedfabriek Blz. 219
Vier verhaallijnen: bevochten, religieus, bestuurlijk en innovatief Brabant Blz. 220
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 221
Wat heeft het gekost? Blz. 222
Toelichting Blz. 223
06.03 Sociale Veerkracht Blz. 224
Inleiding Blz. 225
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 226
Het versterken de sociale veerkracht in Brabant Blz. 227
Versterken Sociale Veerkracht Blz. 228
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 229
Wat heeft het gekost? Blz. 230
Toelichting Blz. 231
06.04 Sport Blz. 232
Inleiding Blz. 233
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 234
Via Sport bijdragen aan de provinciale opgaven, met name aan een sociaal veerkrachtige samenleving en een sterke Brabantse economie Blz. 235
Sport Blz. 236
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 237
Wat heeft het gekost? Blz. 238
Toelichting Blz. 239
Algemeen financieel beleid Blz. 240
Inleiding Blz. 241
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 242
Inleiding Blz. 243
Opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 244
Algemene uitkering Provinciefonds Blz. 245
Dividenden/verkoop opbrengst Blz. 246
Financieringsfunctie Blz. 247
Overige algemene dekkingsmiddelen Blz. 248
Overhead en stelposten Blz. 249
Inleiding Blz. 250
Onvoorzien Blz. 251
Organisatiekosten (bedrijfsvoering) en Overhead Blz. 252
Paragrafen: bedrijfsvoering en overige Blz. 253
1. Bedrijfsvoering Blz. 254
Inleiding Blz. 255
Professionals met ruimte Blz. 256
Een organisatie die ondersteunt Blz. 257
Organisatiekostenbudget Blz. 258
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 259
Wat heeft het gekost? Blz. 260
2. Provinciale heffingen Blz. 261
Inleiding Blz. 262
Opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 263
Grondwaterheffing en Nazorgheffing in kader van leemtewet Blz. 264
Leges Blz. 265
Leges Waterwet (grondwateronttrekking) Blz. 266
Leges Ontgrondingenwet Blz. 267
Leges Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Blz. 268
Leges Wet Natuurbescherming Blz. 269
Vergunningen/ontheffingen wegenverordening Blz. 270
Kostendekkendheid leges Blz. 271
3. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 272
Inleiding Blz. 273
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 274
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 275
Inventarisatie weerstandscapaciteit Blz. 276
Inventarisatie risico's Blz. 277
Ratio weerstandsvermogen Blz. 278
4. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 279
Onderhoud wegen Blz. 280
Onderhoud provinciale gebouwen en installaties Blz. 281
Onderhoud vaarwegen Blz. 282
5. Treasury Blz. 283
Inleiding Blz. 284
Ontwikkelingen Treasury Blz. 285
Obligatieportefeuilles Blz. 286
Beleid en beheersing van risico's Blz. 287
Provinciefinanciering Blz. 288
6. Verbonden partijen Blz. 289
Algemeen beeld Blz. 290
1 Gemeenschappelijke regelingen Blz. 291
2 Vennootschappen en coöperaties Blz. 292
3 Verenigingen en stichtingen Blz. 293
4 Overige verbonden partijen Blz. 294
5 Investeringsfondsen voor Brabant Blz. 295
6 Verbonden patijen - vermogen, resultaat en dividend Blz. 296
Stoplichtenmodel verbonden partijen Blz. 297
7. Ontwikkelbedrijf en grondbeleid Blz. 298
Algemeen beeld ontwikkelbedrijf en grondbeleid Blz. 299
Portefeuille Ontwikkelbedrijf Blz. 300
Belangrijkste ontwikkelingen 2018 overige beleidsvelden Blz. 301
BBV en Risicomanagement grondportefeuille Ontwikkelbedrijf Blz. 302
8. Investeringsagenda Blz. 303
Algemeen beeld van de paragraaf Blz. 304
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 305
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 306
9. Europese programma's Blz. 307
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 308
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 309
Wat heeft het gekost? Blz. 310
10. Burgerjaarverslag Blz. 311
Inleiding Blz. 312
Relatiebeheer Blz. 313
Betrokkenheid / participatie Blz. 314
Betrouwbaarheid / transparantie Blz. 315
Telefonische bereikbaarheid Blz. 316
Kwalitatief onderzoek ontvangst PH Blz. 317
Afhandeling subsidies Blz. 318
Afhandeling vergunningen, ontheffingen en goedgekeurde verklaringen Blz. 319
Afhandeling facturen Blz. 320
Afhandeling bezwaarschriften en administratieve beroepen Blz. 321
Jaarrekening 2018 Blz. 322
Programmarekening met toelichting Blz. 323
Programmarekening met toelichting Blz. 324
Grondslagen voor resultaatbepaling en waardering Blz. 325
Algemene grondslagen Blz. 326
Vaste activa Blz. 327
Vlottende activa Blz. 328
Vaste passiva Blz. 329
Vlottende passiva Blz. 330
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Blz. 331
Balans per 31 december 2018 Blz. 332
Balans per 31 december 2018 Blz. 333
Toelichting op de balans per 31 december 2018 Blz. 334
Aansluiting met de balans per 31 december 2017 Blz. 335
ACTIVA Blz. 336
Vaste activa Blz. 337
Immateriële vaste activa Blz. 338
Materiële vaste activa Blz. 339
Financiële vaste activa Blz. 340
Vlottende activa Blz. 341
PASSIVA Blz. 342
Vaste passiva Blz. 343
Eigen vermogen Blz. 344
Voorzieningen Blz. 345
Vaste schulden Blz. 346
Vlottende passiva Blz. 347
Verleende garanties en waarborgen Blz. 348
Niet uit de balans blijkende gerelateerde rechten en verplichtingen Blz. 349
Derivaten Blz. 350
Overeenkomst Provincie Noord-Brabant en Groenontwikkelfonds Brabant (GOB) Blz. 351
Megastallen Blz. 352
Natuurtaken Blz. 353
Uitkering provinciefonds Blz. 354
Niet uit de balans blijkende verplichtingen m.b.t. verstrekte geldleningen Blz. 355
Kunstbezit Blz. 356
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 357
Inleiding Blz. 358
Ambtelijk apparaat Blz. 359
Bestuur Blz. 360
Schatkistbankieren Blz. 361
Wet normering topinkomens (WNT) Blz. 362
Wet normering topinkomens (WNT) Blz. 363
Overige verplichte bijlagen Blz. 364
Overige verplichte bijlagen Blz. 365
Lijst van afkortingen Blz. 366
Afkortingenlijst Blz. 367
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap