Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2018 Blz. 1  
Jaarstukken 2018 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Leeswijzer Blz. 4  
Leeswijzer Blz. 5  
Inleiding en hoofdlijnen Blz. 6  
Inleiding Blz. 7  
"Brabant in beweging" Blz. 8  
"Brabant in beweging" Blz. 9  
Hoofdlijnen, highlights en mijlpalen per begrotingsprogramma Blz. 10  
Hoofdlijnen, highlights en mijlpalen per begrotingsprogramma Blz. 11  
Financieel totaalbeeld Blz. 12  
Financieel totaalbeeld Blz. 13  
Programma 01 Bestuur Blz. 14  
Inleiding Blz. 15  
Wat heeft het gekost? Blz. 16  
Toelichting Blz. 17  
Bestuur op hoofdlijnen Blz. 18  
Algemeen beeld van het programma Blz. 19  
Inzet verbonden partijen Blz. 20  
01.01 Provinciebestuur Blz. 21  
Inleiding Blz. 22  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 23  
Het bevorderen van de kwaliteit van het openbaar bestuur in Noord-Brabant Blz. 24  
Bestuurlijke integriteit Blz. 25  
Kennis en onderzoek Blz. 26  
Weerbare overheid Blz. 27  
Wet Bibob Blz. 28  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 29  
Wat heeft het gekost? Blz. 30  
Wat heeft het gekost? (toelichting) Blz. 31  
01.02 Bestuurlijke samenwerking Blz. 32  
Inleiding Blz. 33  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 34  
Het creëren van een lokaal bestuur dat in staat is slag- en schakelkracht te genereren voor de grote maatschappelijke opgaven en er tegelijkertijd in slaagt nabij, betrokken en aanspreekbaar te zijn Blz. 35  
(Veer)krachtig bestuur Blz. 36  
Bestuurlijke samenwerking en bestuurlijke vernieuwing Blz. 37  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 38  
Wat heeft het gekost? Blz. 39  
Wat heeft het gekost? (toelichting) Blz. 40  
01.03 Interbestuurlijk toezicht Blz. 41  
Inleiding Blz. 42  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 43  
Het versterken van functioneren van Brabantse gemeenten en waterschappen, zodat burgers blijvend kunnen vertrouwen op de overheid Blz. 44  
Interbestuurlijk toezicht Blz. 45  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 46  
Wat heeft het gekost? Blz. 47  
Wat heeft het gekost? (toelichting) Blz. 48  
Programma 02 Ruimte en agrofood Blz. 49  
Inleiding Blz. 50  
Wat heeft het gekost? Blz. 51  
Toelichting Blz. 52  
Ruimte op hoofdlijnen Blz. 53  
Algemeen beeld van het programma Blz. 54  
Inzet verbonden partijen Blz. 55  
02.01 Ruimtelijke ontwikkeling van het Brabantmozaïek Blz. 56  
Inleiding Blz. 57  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 58  
Het behouden en waar mogelijk het versterken van de kwaliteit van het fijnmazige mozaïek in Brabant Blz. 59  
Brabantse aanpak leegstand Blz. 60  
Brabantse Agenda Wonen Blz. 61  
Ontwikkelbedrijf Blz. 62  
Ruimtelijke Ontwikkeling algemeen Blz. 63  
Werklocaties (prg.2 Ruimte en agrofood) Blz. 64  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 65  
Wat heeft het gekost? Blz. 66  
Wat heeft het gekost? (toelichting) Blz. 67  
02.02 Agrofood; Brabant Quality Blz. 68  
Inleiding Blz. 69  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 70  
Duurzame en slimme agrofoodsector in 2020 met een vitale, maatschappelijk gewaardeerde en bedrijfseconomisch gezonde sector die opereert in evenwicht met de omgeving en met maximale aandacht voor gezondheid, dierenwelzijn en milieu Blz. 71  
Circulaire economie (prg.2 Ruimte en agrofood) Blz. 72  
Gezondheid/overlast aanpakken Blz. 73  
Heldere kaders Blz. 74  
Innovatie Blz. 75  
Ondersteunende maatregelen Blz. 76  
Verbinden en aanjagen Blz. 77  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 78  
Wat heeft het gekost? Blz. 79  
Wat heeft het gekost? (toelichting) Blz. 80  
Programma 03 Natuur, water en milieu Blz. 81  
Inleiding Blz. 82  
Wat heeft het gekost? Blz. 83  
Toelichting Blz. 84  
Natuur, water en milieu op hoofdlijnen Blz. 85  
Algemeen beeld van het programma Blz. 86  
Inzet verbonden partijen Blz. 87  
03.01 Water Blz. 88  
Inleiding Blz. 89  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 90  
Water Blz. 91  
03.01 Water Blz. 92  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 93  
Wat heeft het gekost? Blz. 94  
Toelichting Blz. 95  
03.02 Milieu Blz. 96  
Inleiding Blz. 97  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 98  
Milieu Blz. 99  
Milieu Blz. 100  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 101  
Wat heeft het gekost? Blz. 102  
Wat heeft het gekost? (toelichting) Blz. 103  
03.03 Natuur en Landschap Blz. 104  
Inleiding Blz. 105  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 106  
Natuur en Landschap Blz. 107  
Natuur en Landschap Blz. 108  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 109  
Wat heeft het gekost? Blz. 110  
Wat heeft het gekost? (toelichting) Blz. 111  
03.04 Groen Ontwikkelfonds Brabant Blz. 112  
Inleiding Blz. 113  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 114  
Realiseren volledige natuurnetwerk Brabant Blz. 115  
Groen Ontwikkelfonds Brabant Blz. 116  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 117  
Wat heeft het gekost? Blz. 118  
Wat heeft het gekost? (toelichting) Blz. 119  
Programma 04 Economie en energie Blz. 120  
Inleiding Blz. 121  
Wat heeft het gekost? Blz. 122  
Toelichting Blz. 123  
Economie en energie op hoofdlijnen Blz. 124  
Algemeen beeld van het programma Blz. 125  
Inzet verbonden partijen Blz. 126  
04.01 Algemeen economisch beleid Blz. 127  
Inleiding Blz. 128  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 129  
Zorgdragen voor een wendbare en kwalitatief hoogstaande arbeidsmarkt Blz. 130  
Werklocaties (prg.4 Economie en energie) Blz. 131  
Stimuleren van vrijetijdseconomie Blz. 132  
Vrijetijdseconomie (VTE) Blz. 133  
Internationalisering & Branding + Europese Programma's Blz. 134  
Internationalisering en branding Blz. 135  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 136  
Wat heeft het gekost? Blz. 137  
Toelichting Blz. 138  
04.02 Economisch programma Brabant Blz. 139  
Inleiding Blz. 140  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 141  
Het versterken van de de economische structuur en verbeteren we de innovatiekracht van Noord-Brabant Blz. 142  
Arbeidsmarkt Blz. 143  
Innoveren met topclusters voor maatschappelijke opgaven Blz. 144  
MKB en ondernemerschap Blz. 145  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 146  
Wat heeft het gekost? Blz. 147  
Toelichting Blz. 148  
04.04 Energie, innovatie en transitie Blz. 149  
Inleiding Blz. 150  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 151  
Energie, innovatie en transitie Blz. 152  
Duurzame energie en energietransitie Blz. 153  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 154  
Wat heeft het gekost? Blz. 155  
Toelichting Blz. 156  
Programma 05 Mobiliteit Blz. 157  
Inleiding Blz. 158  
Wat heeft het gekost? Blz. 159  
Toelichting Blz. 160  
Mobiliteit op hoofdlijnen Blz. 161  
Algemeen beeld van het programma Blz. 162  
Inzet verbonden partijen Blz. 163  
05.01 Mobiliteit Blz. 164  
Inleiding Blz. 165  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 166  
Verbeteren verbindingen binnen Brabant Blz. 167  
Data Blz. 168  
Fiets Blz. 169  
Goederenvervoer Blz. 170  
Luchtvaart Blz. 171  
Het versterken van de de (inter)nationale en (inter)regionale bereikbaarheid van Brabant Blz. 172  
SmartwayZ.NL Smart Mobility Blz. 173  
Verkeersveiligheid Blz. 174  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 175  
Wat heeft het gekost? Blz. 176  
Toelichting Blz. 177  
05.02 Openbaar vervoer (O.V.) Blz. 178  
Inleiding Blz. 179  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 180  
Werken aan vraaggericht, verbindend, verantwoord openbaar vervoer en slimme mobiliteitsoplossingen Blz. 181  
Openbaar Vervoer Blz. 182  
Spoor, HOV en Knooppunten Blz. 183  
Vernieuwing OV Blz. 184  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 185  
Wat heeft het gekost? Blz. 186  
Toelichting Blz. 187  
05.03 Infrastructuur/Provinciale wegen Blz. 188  
Inleiding Blz. 189  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 190  
Op orde zijn van provinciale wegen/- fietspaden Blz. 191  
Beheer en onderhoud provinciale wegen Blz. 192  
Duurzaamheid en innovatie Blz. 193  
Majeure projecten Blz. 194  
Oplossen van knelpunten en verbeteren van de verkeersveiligheid Blz. 195  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 196  
Wat heeft het gekost? Blz. 197  
Toelichting Blz. 198  
Programma 06 Cultuur en samenleving Blz. 199  
Inleiding Blz. 200  
Wat heeft het gekost? Blz. 201  
Toelichting Blz. 202  
Cultuur en samenleving op hoofdlijnen Blz. 203  
Algemeen beeld van het programma Blz. 204  
Inzet verbonden partijen Blz. 205  
06.01 Cultuur Blz. 206  
Inleiding Blz. 207  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 208  
Het bevorderen een aantrekkelijk cultureel klimaat, met een krachtige culturele infrastructuur en een aanbod waarmee we (inter-)nationaal uitblinken Blz. 209  
Provinciale culturele infrastructuur Blz. 210  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 211  
Wat heeft het gekost? Blz. 212  
Toelichting Blz. 213  
06.02 Erfgoed Blz. 214  
Inleiding Blz. 215  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 216  
Duurzaam behoud van erfgoed door herbestemming, (gebieds)ontwikkeling of restauratie, de bescherming van collecties, de beleving van ons cultureel erfgoed en de verhalen van Brabant Blz. 217  
Basis op orde Blz. 218  
Erfgoedfabriek Blz. 219  
Vier verhaallijnen: bevochten, religieus, bestuurlijk en innovatief Brabant Blz. 220  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 221  
Wat heeft het gekost? Blz. 222  
Toelichting Blz. 223  
06.03 Sociale Veerkracht Blz. 224  
Inleiding Blz. 225  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 226  
Het versterken de sociale veerkracht in Brabant Blz. 227  
Versterken Sociale Veerkracht Blz. 228  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 229  
Wat heeft het gekost? Blz. 230  
Toelichting Blz. 231  
06.04 Sport Blz. 232  
Inleiding Blz. 233  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 234  
Via Sport bijdragen aan de provinciale opgaven, met name aan een sociaal veerkrachtige samenleving en een sterke Brabantse economie Blz. 235  
Sport Blz. 236  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 237  
Wat heeft het gekost? Blz. 238  
Toelichting Blz. 239  
Algemeen financieel beleid Blz. 240  
Inleiding Blz. 241  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 242  
Inleiding Blz. 243  
Opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 244  
Algemene uitkering Provinciefonds Blz. 245  
Dividenden/verkoop opbrengst Blz. 246  
Financieringsfunctie Blz. 247  
Overige algemene dekkingsmiddelen Blz. 248  
Overhead en stelposten Blz. 249  
Inleiding Blz. 250  
Onvoorzien Blz. 251  
Organisatiekosten (bedrijfsvoering) en Overhead Blz. 252  
Paragrafen: bedrijfsvoering en overige Blz. 253  
1. Bedrijfsvoering Blz. 254  
Inleiding Blz. 255  
Professionals met ruimte Blz. 256  
Een organisatie die ondersteunt Blz. 257  
Organisatiekostenbudget Blz. 258  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 259  
Wat heeft het gekost? Blz. 260  
2. Provinciale heffingen Blz. 261  
Inleiding Blz. 262  
Opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 263  
Grondwaterheffing en Nazorgheffing in kader van leemtewet Blz. 264  
Leges Blz. 265  
Leges Waterwet (grondwateronttrekking) Blz. 266  
Leges Ontgrondingenwet Blz. 267  
Leges Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Blz. 268  
Leges Wet Natuurbescherming Blz. 269  
Vergunningen/ontheffingen wegenverordening Blz. 270  
Kostendekkendheid leges Blz. 271  
3. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 272  
Inleiding Blz. 273  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 274  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 275  
Inventarisatie weerstandscapaciteit Blz. 276  
Inventarisatie risico's Blz. 277  
Ratio weerstandsvermogen Blz. 278  
4. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 279  
Onderhoud wegen Blz. 280  
Onderhoud provinciale gebouwen en installaties Blz. 281  
Onderhoud vaarwegen Blz. 282  
5. Treasury Blz. 283  
Inleiding Blz. 284  
Ontwikkelingen Treasury Blz. 285  
Obligatieportefeuilles Blz. 286  
Beleid en beheersing van risico's Blz. 287  
Provinciefinanciering Blz. 288  
6. Verbonden partijen Blz. 289  
Algemeen beeld Blz. 290  
1 Gemeenschappelijke regelingen Blz. 291  
2 Vennootschappen en coöperaties Blz. 292  
3 Verenigingen en stichtingen Blz. 293  
4 Overige verbonden partijen Blz. 294  
5 Investeringsfondsen voor Brabant Blz. 295  
6 Verbonden patijen - vermogen, resultaat en dividend Blz. 296  
Stoplichtenmodel verbonden partijen Blz. 297  
7. Ontwikkelbedrijf en grondbeleid Blz. 298  
Algemeen beeld ontwikkelbedrijf en grondbeleid Blz. 299  
Portefeuille Ontwikkelbedrijf Blz. 300  
Belangrijkste ontwikkelingen 2018 overige beleidsvelden Blz. 301  
BBV en Risicomanagement grondportefeuille Ontwikkelbedrijf Blz. 302  
8. Investeringsagenda Blz. 303  
Algemeen beeld van de paragraaf Blz. 304  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 305  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 306  
9. Europese programma's Blz. 307  
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Blz. 308  
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 309  
Wat heeft het gekost? Blz. 310  
10. Burgerjaarverslag Blz. 311  
Inleiding Blz. 312  
Relatiebeheer Blz. 313  
Betrokkenheid / participatie Blz. 314  
Betrouwbaarheid / transparantie Blz. 315  
Telefonische bereikbaarheid Blz. 316  
Kwalitatief onderzoek ontvangst PH Blz. 317  
Afhandeling subsidies Blz. 318  
Afhandeling vergunningen, ontheffingen en goedgekeurde verklaringen Blz. 319  
Afhandeling facturen Blz. 320  
Afhandeling bezwaarschriften en administratieve beroepen Blz. 321  
Jaarrekening 2018 Blz. 322  
Programmarekening met toelichting Blz. 323  
Programmarekening met toelichting Blz. 324  
Grondslagen voor resultaatbepaling en waardering Blz. 325  
Algemene grondslagen Blz. 326  
Vaste activa Blz. 327  
Vlottende activa Blz. 328  
Vaste passiva Blz. 329  
Vlottende passiva Blz. 330  
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Blz. 331  
Balans per 31 december 2018 Blz. 332  
Balans per 31 december 2018 Blz. 333  
Toelichting op de balans per 31 december 2018 Blz. 334  
Aansluiting met de balans per 31 december 2017 Blz. 335  
ACTIVA Blz. 336  
Vaste activa Blz. 337  
Immateriële vaste activa Blz. 338  
Materiële vaste activa Blz. 339  
Financiële vaste activa Blz. 340  
Vlottende activa Blz. 341  
PASSIVA Blz. 342  
Vaste passiva Blz. 343  
Eigen vermogen Blz. 344  
Voorzieningen Blz. 345  
Vaste schulden Blz. 346  
Vlottende passiva Blz. 347  
Verleende garanties en waarborgen Blz. 348  
Niet uit de balans blijkende gerelateerde rechten en verplichtingen Blz. 349  
Derivaten Blz. 350  
Overeenkomst Provincie Noord-Brabant en Groenontwikkelfonds Brabant (GOB) Blz. 351  
Megastallen Blz. 352  
Natuurtaken Blz. 353  
Uitkering provinciefonds Blz. 354  
Niet uit de balans blijkende verplichtingen m.b.t. verstrekte geldleningen Blz. 355  
Kunstbezit Blz. 356  
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 357  
Inleiding Blz. 358  
Ambtelijk apparaat Blz. 359  
Bestuur Blz. 360  
Schatkistbankieren Blz. 361  
Wet normering topinkomens (WNT) Blz. 362  
Wet normering topinkomens (WNT) Blz. 363  
Overige verplichte bijlagen Blz. 364  
Overige verplichte bijlagen Blz. 365  
Lijst van afkortingen Blz. 366  
Afkortingenlijst Blz. 367