In 2018 is breed uitvoering gegeven aan de bestuursopdracht. De urgentie van de leegstand in het buitengebied wordt gevoeld. De VABimpuls-aanpak slaat aan en is verbreed met vouchers voor stoppende boeren en boeren die willen omschakelen naar duurzame landbouw. De Taskforce VAB’s is uitgebreid van 24 naar 35 deelnemende gemeenten. Innovatieve gebiedsontwikkeling met dorpsraden, gemeenten en waterschappen is in uitvoering in de Proeftuin Elsendorp en in voorbereiding in Zundert. Met 6 Brabantse gemeenten zijn pilots gestart voor de aanpak van sloop.  De landelijke prijsvraag Brood en Spelen heeft Brabantse teams uitgedaagd om innovatieve en realiseerbare voorstellen te doen voor de grote opgaven waar het platteland voor staat: de 8 Brabantse prijswinnaars werken aan de uitwerking van hun plannen. Wij participeren in stedelijke transformaties van Oss, Breda en Veghel en werken samen in het programma stedelijke kavelruil met Helmond en Werkendam. Er is een plan ontwikkeld voor het verruïneren van de dienstwoningen op het terrein van de Dongecentrale. Vanuit het thema ondermijning is een vitaliteitsscan recreatieparken opgeleverd en eind 2018 de Landelijke Actie-agenda vakantieparken ondertekend. Tot slot is de tussentijdse beleidsevaluatie Brabantse aanpak Leegstand opgeleverd. De uitkomsten vormen input voor de inzet op Leegstand in 2019.