In Noord-Brabant kennen we twee ‘hulpstructuren’ die het openbaar bestuur ondersteunen bij het vergroten van integriteit en weerbaarheid, het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) en de Taskforce Brabant Zeeland. Beide hulpstructuren worden door ons financieel ondersteund. De Taskforce Brabant Zeeland heeft de provinciale subsidie in 2018 onder meer ingezet als ontwikkelbudget voor haar drie programmalijnen, te weten: vergroten bestuurlijke weerbaarheid, mobiliseren maatschappelijke weerbaarheid en 1-Smart overheid. De Taskforce Brabant Zeeland maakt zich sinds 2010 sterk voor de één overheidssamenwerking waarin slagkracht en innovatie centraal staan. Een georganiseerde overheid tegenover de georganiseerde criminaliteit. Het RIEC is nauw betrokken bij de uitvoering van de drie Taskforce-programmalijnen. De programmalijn ‘bestuurlijke weerbaarheid’ is zelfs in zijn geheel bij het RIEC belegd.