Vanwege het lustrum van het evenement Agri meets Design is er dit voorjaar een speciaal magazine uitgegeven. De provincie Overijssel is inmiddels ook partner geworden in Agri meets Design. Daarnaast wordt de foodgame die vorig jaar ontwikkeld is voor de Dutch Design Week momenteel doorontwikkeld tot een digitale versie om meer publiek te bereiken. Vanuit de thematiek transitie en nieuwe verdienmodellen is een module bedrijfsopvolging mede georganiseerd voor de opleiding Dier en Veehouderij van Helicon. Tot slot zijn wij in september gestart met de twee minors Wereldwijde Voedseldialoog en Eating Animals op de HAS.