Realiseren van een effectieve en democratisch gelegitimeerde bestuurlijke en/of organisatorische inrichting van de Brabantse gemeenten

Wij hebben alle Brabantse gemeenten gevraagd om op basis van een constructief toekomstgericht proces in samenwerking met triple-helix partners met een visie te komen op de eigen bestuurlijke en/of organisatorische toekomst. Inmiddels hebben wij voor alle gemeenten bestuurlijke uitspraken gedaan over de doorlopen processen en de keuzes die gemeenten willen maken.

Ter illustratie een aantal voorbeelden van de resultaten in 2018:

  • in het Land van Heusden en Altena is de nieuwe gemeente Altena per 1 januari 2019 van start gegaan;
  • het traject tot bestuurlijke splitsing van de gemeente Haaren wordt opgepakt door de betrokken gemeenten;
  • eind 2018 is de provinciale Arhi-procedure voor de gemeente Nuenen c.a. opgeschort in afwachting van het nieuwe beleidskader gemeentelijke herindeling van de minister van Binnenlandse Zaken. Deze wordt in het eerste kwartaal van 2019 verwacht. (Arhi; Wet algemene regels herindeling)

In het vierde kwartaal van 2018 is de evaluatie van Veerkrachtig Bestuur gestart. Deze zal in het eerste kwartaal worden afgerond.

Het tweede themaonderzoek rondom het onderwerp energietransitie hebben we in het voorjaar van 2018 opgeleverd. Het derde themaonderzoek rondom sociale tweedeling is gestart en wordt in het eerste kwartaal 2019 afgerond.