We hebben uitvoering gegeven aan het stad- en streekvervoer via de drie vigerende OV-concessies West, Oost en Zuidoost Brabant. Dat doen we vanuit één gemeenschappelijk merknaam met alle partners: Bravo. Samen met vervoerders, gemeenten en Reizigersoverleg Brabant hebben we via de exploitatieplannen ervoor gezorgd dat het aanbod en de dienstregeling steeds zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van de reiziger. De rendabele lijnen van de pilot Nachtnet zijn geïntegreerd in de dienstregeling. In 2018 is gestart met maatregelen die de reistijd van de HOV-verbinding Veghel – Uden – Nijmegen in de dienstregeling 2019 sterk terugbrengt. Vooruitlopend op de nieuwe visie op gedeelde mobiliteit is daar waar dat mogelijk is meer ruimte gegeven aan de markt en zo is ontheffing verleend aan Flixbus voor een aantal specifieke lijnen.
De reizigers weten het OV in Brabant weer te waarderen en hebben de reizigers het OV beoordeelt met een 7,6 in Oost en Zuid-Oost en 7,9 in West ten opzichte van een landelijk gemiddelde van 7,7. Rekening houdend met de stakingsdagen en het mooie weer is dit een mooi resultaat.
Ook in 2018 hebben we ingezet op de verdere verbetering van de sociale veiligheid. Het eerste jaar volledig cashloos betalen heeft geleid tot een afname van het aantal zware geweldsdelicten en vinden geen overvallen mee plaatsr. De inzet van BOA’s is doorgezet in 2018 en deze worden vanaf 2019 uitgerust met bodycams.
We hebben stappen gezet in een verdere verduurzaming van het openbaar vervoer. Bovenop de afspraken via de concessie van zero-emissie in Zuidoost per 2025 is het besluit genomen over zeven extra zero-emissie bussen op stadslijnen in ‘s-Hertogenbosch.