• In 2018 hebben we in Brabant 12 internationale evenementen ondersteund, waaronder de volgende aansprekende incidentele evenementen: Champions Trophy Hockey (Breda), EK Veldrijden (’s-Hertogenbosch) en EK Cross (Tilburg). Daarnaast is samen met Utrecht de start van de Vuelta 2020 binnengehaald.
  • In mei 2018 is de aftrap gegeven van de communicatiecampagne Uniek Sporten Brabant. Eind 2018 bleek uit monitoringonderzoek dat de bekendheid van het sportaanbod en de loketondersteuning onder de doelgroep en de zorgprofessionals die deze begeleidt, licht is toegenomen.
  • In 2018 zijn twee nieuwe innovatieprojecten van start gegaan: het gaat om de Europese projecten Vitality Living Lab (OP Zuid) en Inno4Sports (Interreg Europe).
  • Vanuit de sportlijn talentontwikkeling zijn conform planning 24 talentenprogramma’s ondersteund.
  • BrabantSport heeft in 2018 meer commitment van andere partners gerealiseerd: per eind 2018 zijn 40 bedrijven aangesloten. Daarnaast is er commitment van de B5-steden: BrabantSport heeft in 2018 een coördinerende rol verworven in de uitvoering van de gezamenlijke Brabantstad-ambitie ten aanzien van internationale sportevenementen en urban sports & culture.