Het ontwikkelbedrijf wordt ingezet voor de realisatie van projecten in het ruimtelijk fysieke domein. Hiermee worden provinciale doelen gerealiseerd. Zie ook paragraaf 7 Ontwikkelbedrijf en grondbeleid en het “Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf, werklocaties en MIPP-projecten” (bijlage bij de Jaarstukken 2018).