De belangrijkste bijdragen die hebben geleid tot het bereiken van onze doelstellingen zijn de Brabantse Innovatiedagen die georganiseerd zijn in Tokio, Israël, Boston en San Francisco. In samenwerking met de in Brabant gevestigde kennis- en onderwijsinstellingen en het regionale bedrijfsleven. Daarnaast zijn samenwerkingsovereenkomsten op het gebied van innovatie gesloten op het gebied van mechatronica met andere Europese regio’s en is de samenwerking op het gebied van fotonica met Saksen in gang gezet.

De verbreding van internationalisering naar andere beleidsterreinen dan economie heeft plaatsgevonden op de gebieden Agrofood en Cultuur. Brabant Branding heeft in 2018 grote stappen gezet op het gebied van het activeren van Brabantse partners in het Branding Netwerk Brabant. Hierdoor zijn er (inter)nationaal mooie gezamenlijke resultaten bereikt (o.a. rondom het thema ‘Talent’ met een internationale campagne i.s.m. Brainport, en met de oprichting van een journalistiek platform in Duitsland). Daarmee ondersteunt Brabant Branding de internationale activiteiten van (o.a.) de Provincie. Daarnaast is het instrumentarium uitgebreid met o.a. de Brandbox.