De ingediende aanvragen van de regeling SUN (Sanering Urgentiegebieden Noord-Brabant) zijn deels toegekend of worden momenteel beoordeeld en, bij positieve beoordeling, beschikt.