In aansluiting op het nieuwe regeerakkoord is in juni 2018 een nieuwe Samenwerkingsagenda overeengekomen tussen de provincies, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de topsectoren en Ondernemingsorganisatie MKB-Nederland. Onderdeel daarvan is voortzetting van de MIT-regeling. Een ander onderdeel is het proces om het innovatiebeleid meer te richten op een aantal maatschappelijke uitdagingen (missies) en een aantal sleuteltechnologieën. De missies worden in het voorjaar van 2019 door het kabinet vastgesteld.
Als vervolg op de Valorisatieprogramma’s is een toekomstbestendige organisatie voor startupondersteuning opgebouwd in de vorm van Braventure. Daarnaast is het Brabant Startup Fonds opgericht voor de financiering van startups in de vroege fase. Inmiddels zijn de eerste leningen vanuit het Brabant Startup Fonds verstrekt.